භාතියා හොට්මේල් සංකල්පයට ඩොලර් බිලියන බාගයක් ඉල්ලයි!

මල්කැකුළු

භාරතයෙන් ගිය භාතියා ලෝකයේ ලියුම් හුවමාරුවේ කළ පෙරළිය!

මල්කැකුළු

බිර්බාල් අග බිසවගේ මාල හොරා ඇල්ලූ හැටි!

මල්කැකුළු

අද වැනි මැදින් පුන් පෝ දිනය බොදුනුවන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මල්කැකුළු

යුද්ධයට, සාමයට, ජීවිතයට, ලෝකයට සිනාසුණු විස්මිත මිනිසා!

මල්කැකුළු

පෘථිවිය අභ්‍යන්තරයේ නව ද්‍රව පාෂාණ තට්ටුවක් සොයා ගනියි!

මල්කැකුළු

නස්රුදින්ගෙන් පාන් පෙත්තටත් තර්කයක්!

මල්කැකුළු

රතු හිසකෙස් ඇති විස්මිත 'ලව්ලොක්' යෝධයෝ

මල්කැකුළු

වසර 8,300කට පෙර විසූ විස්ටෙගට්න් දැක ගන්න දැන් පුළුවන්!

මල්කැකුළු

අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉන්නා සැඟවුණු ග්‍රහයා සොයා ගනියිද?

මල්කැකුළු

වළල්ලක් ඇති විස්මිත කුරු ග්‍රහයෙක් - 'ක්වාවා’

මල්කැකුළු

මිනිස් පාලනයක් නැති අහසින් එන මාරක අවි!

මල්කැකුළු

හිරුගෙන් කෑල්ලක් කැඩී යන විස්මිත දසුනක්!

මල්කැකුළු

බෘහස්පතී ග්‍රහයා සෙනසුරු ග්‍රහයා පරාජය කළ හැටි!

මල්කැකුළු

මිනීමරු ගිගුරුමෙන් බේරුණු විස්මිත දරුවෝ!

මල්කැකුළු

අගමැතිවරයකු බලහත්කාරයෙන් උත්සවයකට කැඳවාගෙන ගිය හැටි!

මල්කැකුළු

 නිදහස ලබා වසර 75 යි. මීට වසර 75කට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට මොකද වුණේ?

මල්කැකුළු

ඔබේ සුරතලාගේ ඇසින් ඔබ දෙස බලන්න!

මල්කැකුළු

ජේම්ස් වෙබ් දුරේක්ෂයෙන් ලැබුණු සක්වළ විස්මිත දසුන්!

මල්කැකුළු

තවත් දුර්ලභ ශාකයක් යළි උපදියි!

මල්කැකුළු