කොරෝනා තවත් තරගාවලියක් කල්දමයි

The Papare

Photo Story – 15 වසරක් පුරාවට මාලිංග දැක්වූ වීරක්‍රියා

The Papare

Franchise cricket – a step in the right direction

The Papare

சகலகலா வல்லவர்களாக இருந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்

The Papare

Video – වමත් කණ්ඩායම හා දකුණත් කණ්ඩායම; කවුරු දිනයි ද? | Extras

The Papare

ලංකා ද සිල්වාට අලුත් තනතුරක්

The Papare

Lanka de Silva is appointed as interim Head Coach of Sri Lanka women

The Papare

දුරස්ථ Classroom වල අඩුපාඩු සකසමින් අලුත් වන Microsoft Teams

Windows Geek

Boxing Day තරගය ගැන ඕස්ට්‍රේලියාව බලාපොරොත්තුවෙන්

The Papare

Hurricanes වෙලින්ටන් පිටිය කළඹයි!

The Papare

රෙස්පෙට් සර්

අසම්මතය

දිනේෂ්ගෙ වෙන්න තිබුණු පරාජය හා මා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

උඩු කබාය සහ කවියෙකුගේ වික්‍රමය....... නිලූක කදුරුගමුව......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Pictures from my travels – 92. Uttarakhand

Rajiva Wijesinha

polyfit(x, y, 1); %Least Square Fitting

Faculty Of Science Students

C/2020 F3 NEOWISE

Galileos Camera

The Barren Land

Faculty Of Science Students

653. පුවක් එෂැණිං - 53 - දිවුරුං දීමේ මහෝට්සවේ.......

නිදහස් සිතුවිලි