லங்கா பிரீமியர் லீக் தொடரின் விளம்பர தூதுவராக அவுஸ்திரேலிய நட்சத்திரம்

The Papare

உலக பரா மெய்வல்லுனரில் பாலித்த பண்டாரவிற்கு வெண்கலம்

The Papare