විඩාපත් මං වගේ – මල් බිසෝ වැන්නී – යුග දෙකක ගී දෙකක අසිරිය

W3Lanka

යුද අපරාධ කතිකාව මැදින් යුද අපරාධකරුවන් බලය දෙසට

W3Lanka

இதுவரை வைரமுத்து…

Faculty Of Science Students

Arundhati Roy on Caste, Ambedkar and Gandhi

Groundviews

සිංහල සිනමාව හා බැඳුණු විස්මිත තොරතුරු

මල්කැකුළු

සජිත් රවි කරු සහ තවත් අය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වසර හැටපහකට පමණ ඉහතදී ගණිත පන්තියේදී අත්විඳින ලද රසමුසු තැන් කිහිපයක් හදිසියේ මතක් විය. ....

අධ්‍යාපන රසකතා

එලොයි, එලොයි, ලාමා සබහ්තානි

කට්ටකාඩුව

SERIES OF MASSIVE EXPLOSIONS IN COLOMBO ON EASTER SUNDAY; LARGE NUMBER OF DEATHS

W3Lanka

SOCIAL MEDIA PARTIALLY BLOCKED; ANOTHER AFTERNOON BLAST IN SRI LANKA

W3Lanka