දිනේෂ්ගෙ වෙන්න තිබුණු පරාජය හා මා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රෙස්පෙට් සර්

අසම්මතය

ලංකා ද සිල්වාට අලුත් තනතුරක්

The Papare

Franchise cricket – a step in the right direction

The Papare

Hurricanes වෙලින්ටන් පිටිය කළඹයි!

The Papare

දුරස්ථ Classroom වල අඩුපාඩු සකසමින් අලුත් වන Microsoft Teams

Windows Geek

උඩු කබාය සහ කවියෙකුගේ වික්‍රමය....... නිලූක කදුරුගමුව......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Lanka de Silva is appointed as interim Head Coach of Sri Lanka women

The Papare

Pictures from my travels – 92. Uttarakhand

Rajiva Wijesinha

சகலகலா வல்லவர்களாக இருந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்

The Papare

කොරෝනා තවත් තරගාවලියක් කල්දමයි

The Papare

Photo Story – 15 වසරක් පුරාවට මාලිංග දැක්වූ වීරක්‍රියා

The Papare

C/2020 F3 NEOWISE

Galileos Camera

Video – වමත් කණ්ඩායම හා දකුණත් කණ්ඩායම; කවුරු දිනයි ද? | Extras

The Papare

ICCය කාන්තා ලෝක කුසලානය ගැනත් තීරණයක් ගනියි

The Papare

polyfit(x, y, 1); %Least Square Fitting

Faculty Of Science Students

සත් සාමාජික සුපිරි තරුව CR කණ්ඩායම හැර යයි!

The Papare

The Barren Land

Faculty Of Science Students