ගින්නෙන් උපන් සීතල – මහජන ප්‍රදර්ශනය ඇරඹෙයි

cinema.lk

පෝයට වැහෙන ලංකාවේ සිනමාව – සුපුන් රුවිශාන්

cinema.lk

ඉස්කෝලේ කාලේ කතා 2 කොටස - කෙල්ලන් සමග කපුටා සහ ICQ

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

විපරම් ධනවාදය සහ අනුන්ට සුදුසු දේ තීන්දු කරන්නට නළියන අය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

FILM : ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා ගැන නොදන්න දේවල්

Exploring Science And Technology