මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ඌව වෙල්ලස්ස කාන්තා සංවිධානයේ කේන්ද්‍රීය දේශපාලන දැක්ම පවතින සමාජ, දේශපාලනය පිළිබඳව තරුණ කණ්ඩායම්වල අවබෝධය වර්ධනය කිරීමේ දෙදින වැඩමුළුව, 2023 සැප්තැම්බර් මස මස 23 සහ 24 යන ද

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ විලංකුලම ග්‍රාමයේ මාසික හමුව 2023 සැප්තැම්බර් මස 24 වන දින, Monthly meeting of Trincomalee District Fisheries Solidarity Movement at Vilankula

NAFSO: Towards a Fisher People's Movement

තේරුම් ගැනීම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

පැයක් පුරා හුටප්පරේ බැලුවෙමි.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උබන්ටු සමඟ පයිතන් - ගණිත කර්ම සිදු කිරීම

මාධව's කථා.......

මහද, නුඹ | Is there a Difference

ගල්මල්-Coral

තාවකාලික, ස්ථිර

Hot Chocolate Days

ඉන්දු තැනඩා අර්බුදය ඔඩුදුවයි

මවිත

අන්තර්ජාලයට රනිල්‍ගේ ආණ්ඩුව ගේන අලුත් ම නීති හඳුනා ගන්න.

පොලිටික්ස් LANKA

මෙක්සිකෝ පිටසක්වළයෝ

මවිත

215. තිස් අවුරුදු රථ මතක . . . . (15)

THATTAYAGEKOLAMA

ලිබියාව-මොරොක්කෝව කැලැඹූ ව්‍යසන

මවිත

පළමු දිනයේ වැඩි ගෞරව ධම්මිස්සර ජාතික පාසලට

The Papare

කබරගල පාමුල පාලුව.....

මාධව's කථා.......

විස්මිත ඇස්බැන්දුම් ගැටළුවට විසඳුම

මල්කැකුළු

ලසිත, කසුන් සහ නිමන්ද ශතකවලින් දිනය හැඩ කරයි

The Papare

ඉන්දියාවට යන්න බලන් ඉන්න පාකිස්තානයට වීසා ගැටලුවක්!

The Papare