ශූන්‍යයට අගයක් දුන්නේ සිංහලයන් ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Sunjay Dutt මරාති සිනමාවේ නිෂ්පාදනයට පිවිසෙයි

cinema.lk

සංවර්ධනයෙන් ඉහළයි එහෙත් විනයෙන් බිංදුවයි

Milinda Prashna

විසාකේසගේ “පාංශු” ජග්රන් සිනමා උළෙලට

cinema.lk

වැරදෙන එක ඇතැම් විට හොඳ ය

Management in Sinhala

Thilina Blyz – කොළඹ නගරේ Colombo

DECIBEL.lk

ප්‍රසන්න, ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන අභියෝගය සුළුපටු නෑ – ජනක ඉනිමංකඩ

cinema.lk