ලොකු පුතාට වයස 25යි. අම්මා නැවත ගැබ් ගනියි.

cinema.lk

ඒ කාලෙ ගැන කියවෙන කවි ටිකක්...

ඩ්‍රැකී

නූතන හනුමන්තලා හා විභීෂණලා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

බොලිවුඩ් පුර “වසරේ විවාහ මංගල්‍යය” එළඹෙන නොවැම්බරයේ

cinema.lk