විඩාපත් මං වගේ – මල් බිසෝ වැන්නී – යුග දෙකක ගී දෙකක අසිරිය

W3Lanka

යුද අපරාධ කතිකාව මැදින් යුද අපරාධකරුවන් බලය දෙසට

W3Lanka

සිංහල සිනමාව හා බැඳුණු විස්මිත තොරතුරු

මල්කැකුළු

සජිත් රවි කරු සහ තවත් අය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

වසර හැටපහකට පමණ ඉහතදී ගණිත පන්තියේදී අත්විඳින ලද රසමුසු තැන් කිහිපයක් හදිසියේ මතක් විය. ....

අධ්‍යාපන රසකතා

එලොයි, එලොයි, ලාමා සබහ්තානි

කට්ටකාඩුව