வட இந்தியப் பயணம் (2)

சுருதி

அவள்-6

Faculty Of Science Students

எனக்குப் பிடித்த சிறுகதைகள் (9)

சுருதி

காதலித்திடாதீர்கள்!

Faculty Of Science Students

அவள்-5

Faculty Of Science Students

வானவில்

Faculty Of Science Students

இதுவரை வைரமுத்து…

Faculty Of Science Students

சமநிலை குழம்பினால் சரித்திரம் அவுட்

சுருதி

கட்டுபொல் – நாவல் விமர்சனம்

சுருதி

கட்டுபொல் – நாவல் விமர்சனம்

சுருதி

எல்லோருக்கும் ஓர் கதை உண்டு

Faculty Of Science Students

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் அவுஸ்திரேலியா எழுத்தாளருக்கு முதல் பரிசு.

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (9) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (7) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (6) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (5) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (4) - குறு நாவல்

சுருதி