"ஆஸ்திரேலியா - பல கதைகள் 2019" கதைப்போட்டி முடிவுகள்

சுருதி

ஒரு தமிழீழப் போராளியின் நினைவுக் குறிப்புக்கள்

சுருதி

வேர்களைத் தேடும் விழுதின் பயணம்

சுருதி

போடி மாலன் நினைவு சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகள் - 2019

சுருதி

2020 புத்தாண்டு ஆரம்பம்

பொழுதுபோக்கு

வேர்களைத் தேடும் விழுதின் பயணம்

சுருதி

தொத்து வியாதிகள் - சிறுகதை

சுருதி

பாம்பும் ஏணியும் – சிறுகதை

சுருதி

பூசை – சிறுகதை

சுருதி

தற்போது இலங்கையின் நிலவும் எதிர்பாராத மற்றும் விசித்திரமான சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் என்ன? நம்மை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது?

Pahasara

மாலை – குறும்கதை

சுருதி

குரு அரவிந்தனின் `சொல்லடி உன் மனம் கல்லோடி’ நாவல்

சுருதி

காதல் மலரே…

Faculty Of Science Students

சினிமாவிற்குப் போன கார்

சுருதி

பன்முக எழுத்தாளர் தேவகி கருணாகரன்

சுருதி

ஆதலால் கவிஞனானேன்…

Faculty Of Science Students

வெற்றி…

Faculty Of Science Students

எப்படிப் போனீர்கள்? – சிறுகதை

சுருதி