இதுவரை வைரமுத்து…

Faculty Of Science Students

சமநிலை குழம்பினால் சரித்திரம் அவுட்

சுருதி

கட்டுபொல் – நாவல் விமர்சனம்

சுருதி

கட்டுபொல் – நாவல் விமர்சனம்

சுருதி

எல்லோருக்கும் ஓர் கதை உண்டு

Faculty Of Science Students

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் அவுஸ்திரேலியா எழுத்தாளருக்கு முதல் பரிசு.

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (9) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (7) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (6) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (5) - குறு நாவல்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (4) - குறு நாவல்

சுருதி

அவள்-2

Faculty Of Science Students

அவள்-2

Faculty Of Science Students

மெல்பேர்ண் வெதர் (3)- நாவல்

சுருதி

ஒரு பள்ளம் மேடாகின்றது - நூல் அறிமுகம்

சுருதி

மெல்பேர்ண் வெதர் (2) - நாவல்

சுருதி

கொஞ்சம் புதுசா.. உலகக்கிண்ணக் கால்பந்து FIFA World Cup 2018 - காணொளிகள் மூலம்.

LOSHAN - லோஷன்