பாகிஸ்தான் சிரேஷ்ட வீரர்கள் ஷொயிப் மலிக், மொஹமட் ஹபீஸ் இல்லை !! மிஸ்பா அறிவிப்பு !!

LOSHAN - லோஷன்

கதைகளில் உத்திகள்

சுருதி

இன்னோர் சகாப்தம் – பேராசிரியர் காலோ பொன்சேகா

Faculty Of Science Students

நேர்காணல் : எழுத்தாளர் கே.எஸ்.சுதாகர் / சந்திப்பு : குரு அரவிந்தன்

சுருதி

SLUG XIII – 2019 -இலங்கை பல்கலைக்கழக விளையாட்டு போட்டிகள்

Faculty Of Science Students

கவிஞர் கலை இலக்கியா நினைவு நூல் விமர்சனப் போட்டி - 2019

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (9)

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (8)

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (7)

சுருதி

அவள் -7

Faculty Of Science Students

வட இந்தியப் பயணம் (6)

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (5)

சுருதி

புதுக்காதல் கொண்ட பெண்ணே!

Faculty Of Science Students

வட இந்தியப் பயணம் (4)

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (3)

சுருதி

வட இந்தியப் பயணம் (2)

சுருதி

அவள்-6

Faculty Of Science Students

வட இந்தியப் பயணம் (1)

சுருதி

எனக்குப் பிடித்த சிறுகதைகள் (10)

சுருதி