பெண்ணியம்!

சுருதி

சரிவராது

சுருதி

அப்புறம்?

சுருதி

பிரபாகரன் - ஒரு மலையாளப் பிரச்சினை !

LOSHAN - லோஷன்

அம்பு எய்தவர் மீதே அது பாயும் - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (32)

சுருதி

Chinaman - ஒரு கிரிக்கெட் படலம்

Vimalaharan

தொழில்நுட்பம் கடத்தப்போகும் புரட்டுக்கள் - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (31)

சுருதி

சித்திரை புதுவருடப்பிறப்பு

Faculty Of Science Students

வாசகனை கட்டிப்போடும் `சர்வதேச தமிழ்ச் சிறுகதைகள்’ ஓர் அறிமுகம்

சுருதி

தக்கன பிழைக்கும் - கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (30)

சுருதி

அக்கினிக்குஞ்சிற்கு வாழ்த்துகள்

சுருதி

தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயது இளைஞனின் சுறுசுறுப்பான இலக்கியப் பயணம் நிறைவு பெற்றது.

சுருதி

கோவிட் -19 உம் ஊடகவியலாளரும்

W3Lanka

இரத்தம் – சிறுகதை

சுருதி

சத்திய போதிமரம் - சிறுகதை

சுருதி

வெள்ளம் – சிறுகதை

சுருதி

பாதிக் குழந்தை - காதர் மொகைதீன் மீரான் ஷா (பித்தன்)

சுருதி

தேர் - எஸ்.பொன்னுத்துரை

சுருதி

கற்சிலை - நவாலியூர் சோ.நடராஜன்

சுருதி

கடல் சிரித்தது - எஸ்.அகஸ்தியர்

சுருதி