කතා දෙකක කතාවක්

A traveller\'s story

EP221: (Update fix) පව්ද්ගලිකත්වය, Linux බාවිතා කරීමේ වාසි. javascripts වලින් ඔබ්බට, බාල LED light, Java ඉගෙන්න ගන්න එක. QA කෙනෙකු වීම. Enterprise software development, Webassembly

Techකතා

EP221: පව්ද්ගලිකත්වය, Linux බාවිතා කරීමේ වාසි. javascripts වලින් ඔබ්බට, බාල LED light, Java ඉගෙන්න ගන්න එක. QA කෙනෙකු වීම. Enterprise software development, Webassembly

Techකතා

ගම්පෙරළිය ,නන්දා, නුඹ

Jayamal Sagara Kularathna

මාව විනිශ්චය කරන්න මේ ලෝකේ කාටවත් බැහැ – ෆාදර් මැතිව්

cinema.lk

ජාතික විජාතික ගැටුම

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

119. මතකය . . !

THATTAYAGEKOLAMA

619. මව් ගුණ සමර......අම්මා පෙව් කිරි සුවඳ මතක් වෙන්නේ....

නිදහස් සිතුවිලි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට MI 17 හෙලිකොප්ටර් යානා මගින් ශාක බීජ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

අසම්මතය

ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව හා මහින්ද

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

දෙසැම්බරයේ උදෑසනක්

Hot Chocolate Days

| වියකුණු සිහින |

diviyapura | දිවිය පුරා

කුමන කතා ද...!

මට හිතෙන හැටි..

ගිය හකුරට නාඬන්නේ..තියන හකුර රැක ගන්නේ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පරමාධිපත්‍යය ජනතාවට ද දෙවියන් වහන්සේට ද?

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

රස

World Of Aru

ගන්නෝරුව හටන​

පාදඩ අසපුව​