පොතක මහිම ;- “ආයිත් ඒන්නම්” කානිවල්!

CHITRANGI\'S WEBLOG

විප්ලවීය තේමාවක් සිනමාවට ගෙනා “පුරම්පෝක්කු” – අනුෂා සිවලිංගම්

cinema.lk

රධිකා සහ සායිෆ් BAAZAAR සමගින් ඔක්තෝබරයේ

cinema.lk

එන්න, නරඹන්න කතා කරන්න, “පාරදිගේ” ගැන

cinema.lk

රෝස නොවන රෝස!

raigamahandiya

දුවන්න කියා අවුට් කිරීම-මැතිව්ස් න්‍යාය-Run him out!

දයල් බතී Questions, Opinions, Sarcasm and What-not!

Funny - ෆනී

නෝටිගෙ මතක

කාල රේඛාව

හිතනලන්තය

“Can you ever forgive me” ඔක්තෝබර් 19 වැනිදා සිට

cinema.lk

දැවී අළුවී යා නොහී රැකගත යුතු කුසුම්ලාගේ සටන – කුමාරි කුමාරගමගේ

cinema.lk

සබඳ අප අතර කඳුය.. – The Mountain Between Us

cinema.lk

ද ෂෙඩ් ඇට් ඩලිච්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සුවඳ දැනී……..!

raigamahandiya

ජංගම දුරකථන පිලිකා බිය

Tech Sayura

115. අන් ඇකයේ සුවෙන් වෙසෙන මසිත උපන් මගෙ සිතුවිළි3

THATTAYAGEKOLAMA

පිදුරුආරච්චි සහ ගොමා ගෝත්‍රිකයෝ

Yakaagea Daviya

48. ප්‍රසා (02)

ප්‍රභාගේ සිතුවිලි