අපට පාරාදීසයක් නොවන ප්‍රසන්නගේ පාරාදීසය

Nokiee Katha

ජාජබ ට ආරාධනා...

Nokiee Katha

නැගී එන නළුවාට බකට් ප්‍රහාරයක්...

Nokiee Katha

කොල්ලො ගෙනා දර මිටි අස්සේ කට පුංචලා...

Nokiee Katha

පේරාදෙනිය සරසවියේ කළුවර රෑ - 1983 මැයි 11

Nokiee Katha

පස් ගෙබිමට සිමෙන්ති පොළොවක්....

Nokiee Katha

ක්‍රිෂාන්තිගේ ජීවිතය බේරාගනිිිමු ...!

Nokiee Katha

නිදහස් අධ්‍යාපනයද? අධ්‍යාපනයට නිදහසද?

Nokiee Katha

Mindfulness- සිහිය හා තරින්දි

Nokiee Katha

අනූවේ පරපුරෙන් මා‌ගේ දේශය අවදි කරනු මැන !

Nokiee Katha

මගේ සරම ඇඳන් බොග දැමූ සයිමන්......!

Nokiee Katha

දෙවරක් වැරදුණු කපුකම්

Nokiee Katha

හොර ෆාදර්‌ ගේ ලෝගුව ඔළුවෙන් ගලවයි...

Nokiee Katha

ඈ යන්නම ගිහිං

Nokiee Katha

දශක 4ට එහා සරසවි සටන් මතක

Nokiee Katha

VVIP ලොක්කා දුටු පොලිස්කාරයා පැන දුවයි.

Nokiee Katha

ගෙරිමස් කන එකා පලයාං....

Nokiee Katha

ගිලෙන්න ගියාම වැල්පොටවල් වලත් එල්ලෙනවා...

Nokiee Katha

දිල්හානි රෙද්ද උස්සන ජවනිකාව

Nokiee Katha

අනුරාධපුර ගල් පාලම්

Nokiee Katha