අනූ නමයෙන් බේරුණ "අනූවේ පරපුර"

Nokiee Katha

අභීත පත්තරකාරයෙකුවූ මානවවාදියා

Nokiee Katha

පොලිසිය ගැන බලු කතා

Nokiee Katha

මදැයි බැලුවා රජගෙදර පරෙවියෝ

Nokiee Katha

කුමාර් ගුණරත්නම් නිදහස් නරනු......!

Nokiee Katha

බ්‍රා එකක් කළ හදියක්

Nokiee Katha

ආදරෙයි මම නුඹට......!

Nokiee Katha

වතුර එක්ක කොක කෝලා බීපු දවසක්

Nokiee Katha

චිච්චියට එරෙහි වන අංගජාතයෝ සහ අරාබියේ වහලියෝ

Nokiee Katha

අධිවේගී මාර්ගයක අංශක 180 ක් ආපස්සට

Nokiee Katha

මහාචාර්යවරයෙක් ප්‍රාණ ඇපයට ගත් පරාජිත ශිෂ්‍ය සටනක්

Nokiee Katha

ස්විට්සර්ලන්තයේ දී ආ මංගල යෝජනාව ........බුදු අම්මෝ.......!

Nokiee Katha

විල්ලරවාඩියෙන් දඩ කඳවුරට

Nokiee Katha

වර්ණපාල Method නොහොත් සරම ඔළුවෙ පුක එළියෙ

Nokiee Katha

ඡන්දෙන් කොරයි බම්බුවක්.....

Nokiee Katha

හෘද(ය) සාක්ෂියේ කතිර කතා

Nokiee Katha

අබුද්දස්ස කාලෙ කවිය

Nokiee Katha

කළු ජූලියෙ අඳුරු මතක

Nokiee Katha

කියලත් බැරි නොකියත් බැරි කක්ක ගල් වෙන කතා

Nokiee Katha

කවුද අප්පා දැනන් උන්නේ ජනාධිපති වෙයි කියලා......

Nokiee Katha