මාක්ස්වාදයට එරෙහි නලින් ද සිල්වා ගේ සමාරම්භක විවේචනය

බව

මෙයසූ ගේ ප්‍රාග්ඥාතීත්වය පිළිබඳව තර්කයට එරෙහි ප්‍රති-තර්ක දෙක සහ එය ලාංකික සන්දර්භයක කියවීම

බව

හේතුව සහ ඵලය: හියුම් සහ කාන්ට්

බව

මෙයසූ අධ්‍යයන සටහන් I

බව

නිරෝධායනය ගැන හෛඩගරියානු කියැවීමක්

බව

කොවිඩ් සහ පරාරෝපණයෙන් මිදීම

බව

නිරෝධායනය වෙත, නිරෝධායනයේ සිට: රූසෝ, රොබින්සන් කෲසෝ සහ ‘මම’

බව

ඇති වී ඇති තත්වය පිළිබඳව ඉක්මන් සාංදෘෂ්ඨික විමසීමක්

බව

නූතන දර්ශනයේ ප්ලාස්ටිකත්වය සම්බන්ධයෙන් මැලැබූ

බව

මැලැබූ ගේ ප්ලාස්ටිකත්වය

බව

ටයර් පෙරළන අනුරාගයට අලුත් නමක්..!!!

බව

කැතරින් මැලැබූ ගැන කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය පෙරවදනක්  

බව

ගීතයේ ප්‍රාගානුභුති විමසීමට ප්‍රයත්නයක්

බව

ලාංකේය C C T V  මුරබල්ලන්ට එරෙහි යුද්ධයට පෙරවදනක්

බව

මෙයසූ ට අනුව කිසිම ආගමික අවසානයක් නියත නැහැ

බව

විත්තිවාචකය

බව

සසර දුකට මේ හැටි ඇයි අපි ළතැවෙන්නේ

බව

රංග කලාව ගැන න්‍යායික ප්‍රවේශයක්

බව

කොරෝනා වෛරසය ගැන ජිජැක් 

බව

ගිනි ගිනි මාලේ: කියවීමක්

බව