සිනමාවේ සෞන්දර්ය

බව

විප්ලවයේ නාට්‍යකරුවා: වෙසෙවොලොඩ් මේයර්හෝල්ඩ්ගේ වේදිකා න්‍යාය පිළිබඳ විමසීමක්

බව

2020 සහ 2021 – පසුවිපරම් සහ පුරෝකථන

බව

විඥානවාදියෙකු ගේ මරණය

බව

මරණය සහ මිත්‍රත්වය

බව

වසර විස්සකට පසු – ආපසු හැරී බැලීමක්

බව

තෙස්පීස්ගෙන් උපන් ස්වයං කථනය: නාට්‍යමය ස්වයං කථන පිලිබඳ කියවීමක්

බව

සිව්වසක් ගත වූ ‘බව’

බව

මනසින් තොරව යථාර්ථයක් ඇති බව මෙයසූ තහවුරු කරනා ආකාරය

බව

“සිංහල ජාතිකවාදයේ පාරිශුද්ධ ස්වරූපය විචාරයට බඳුන් කිරීම”

බව

රුසියානු විප්ලවයේ සැමරුම සහ ‘නිම්නා ගේ ඉතිහාසය’

බව

කලාව යනු – වෙනුවට – කලාව කුමකටද?

බව

ඩෙරීඩා සහ විඥානවාදය

බව

2015 සහ 20 ගැන ඉක්මන් සටහනක්

බව

ලෝකය නම් චිත්‍රපටයෙහි මිනිසාගේ මිනිත්තුව

බව

සමාජවාදී රාජ්‍ය බිඳ වැටීමෙන් පසු – ඇලේන් බදියු

බව

මහාචාර්ය සෞම්‍ය ලියනගේ සේවයෙන් පහ කිරීම ගැන

බව

සෞම්‍ය හරහා කපා දැමීමේ ආගාධය ගැන

බව

සෞම්‍ය ලියනගේගේ කතාව

බව

සෞම්‍ය ලියනගේ සිදුවීම

බව