දේශපාලනික බෙලහීනතාවය විමුක්ති ශිෂ්‍ය දේශපාලනමය ලිට්මස් පරීක්ෂාවක් ලෙස

බව

“ලංකාවේ ඉතිහාසය: දෘෂ්ඨිවාදී විචාරයක්” – කෙටි විමසුමක්

බව

‘සියල්ල දැක ගන්නා කාලය විසින් ඔබව හඳුනාගෙන තිබේ’

බව

මගේ ලෝකයේ සිට අපේ ලෝකයට: පරිමිතත්වයෙන් පසු කෘතිය පිළිබඳ කෙටි විමසුමක්

බව

මිත්‍රත්වයේ දේශපාලනය

බව

අයිසිස් නැග ඒම සහ ආණ්ඩුවේ පසුබෑම (අයිසිස් ඉතිහාසය 10)

බව

ආදරය සහ අහඹුබව – ‘අතරමැදියා’ පිළිබඳ කියැවීමක්

බව

අනාගතත්වයේ භෞතිකය වෙනුවෙන් 23 වෙනිදා

බව

නිරෝධායනය ගැන හෛඩගරියානු කියැවීමක්

බව

මැලැබූ ගේ ප්ලාස්ටිකත්වය

බව

නිරෝධායනය වෙත, නිරෝධායනයේ සිට: රූසෝ, රොබින්සන් කෲසෝ සහ ‘මම’

බව

පැවැත්ම මධ්‍යයෙහි ඇති කේන්ද්‍රීය හිස්බව: The Void at the Center of Being

බව

දෘෂ්ඨිවාදය විචාරය කිරීම සහ එහි අපහසුව

බව

පොත් කියවීමේ දේශපාලනය

බව

ලාංකේය C C T V  මුරබල්ලන්ට එරෙහි යුද්ධයට පෙරවදනක්

බව

ජිජැකියානු දෘෂ්ඨිවාදී විචාරයේ එක් සීමාවක්

බව

‘ජාතික ජන බලවේගය’ සහ අපේ පරම්පරාවේ දේශපාලනය

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – පළමු කොටස

බව

‘අපේක්ෂාවේ අපේක්ෂකයා’ යන යෙදුමේ න්‍යායික අර්ථය කුමක්ද?   

බව

මෙයසූ ට අනුව කිසිම ආගමික අවසානයක් නියත නැහැ

බව