මිත්‍රත්වය

බව

අශුභවාදය දේශපාලන ගැටලුවක් ලෙස

බව

ප්‍රභූ තන්ත්‍රයට සමාන්තර නිර්-ප්‍රභූ තන්ත්‍රයක පැන නැගීම

බව

ජෙහාන් අප්පුහාමිගේ ‘Blood Shadows’ – කියවීමක්

බව

ජාජබය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ දාර්ශනික පදනම

බව

බුදුදහම සහ සමාජ යුක්තිය

බව

බලාපොරොත්තුව අහිමි වූ සමාජයකට එරෙහිව

බව

ලිවීම නම් සිතීම

බව

අඩු නපුර, පොදු නපුර සහ අසම්පූර්ණ යහපත

බව

සිනමාව සහ මෙයසියානුවාදය

බව

සිනමාවට ප්‍රායෝගික මග පෙන්වීමක්

බව

ලිබරල්වාදයේ නිරුක්තිය

බව

දාර්ශනිකයෙක් කියන්නේ කවුද?

බව

‘වත්තේ මහත්තයාගේ’ ඓතිහාසිකත්වය: ‘සොක්කන් ලොක්කන් වූ වගයි‘ – පස්වන පරිච්ඡේදය

බව

නලින් ද සිල්වාගේ ආචාර්ය උපාධිය සහ “මගේ ලෝකය” – “මගේ ලෝකය” කෘතිය සඳහා මග පෙන්වීමක් – 2 කොටස

බව

ලාල්කාන්තගේ මැයි දින කතාව සාධනීය ලෙස බාර ගත යුතු වේ

බව

මියගිය රාජතිලක, මහළු ලයනල් සහ නූපන් ප්‍රියන්ත

බව

නලින් ද සිල්වා ගේ “මගේ ලෝකය” සඳහා මග පෙන්වීමක්

බව

ජාතික චින්තනය: එහි සම්භවය, විකාශනය සහ සමාජ දේශපාලන බලපෑම – හැඳින්වීම

බව

අගය කිරීමේ විරුද්ධාභාසයන් – නලින් ද සිල්වා ගැන

බව