මනුසතා සහ බෝසතා - Not just about you and me, mate!

රසිකොලොජි - Rasikology

වසන්තයේ පියඹා ආ ඇට මැස්සා - Welcome back Gadfly

රසිකොලොජි - Rasikology

උසස් පෙළ විභාග හොර වැඩ - Exam fraud unique style

රසිකොලොජි - Rasikology

ලොවි ගහෙන් වැටීම - නොකී කතාවකි! - All revealed, nothing left untold

රසිකොලොජි - Rasikology

කොහෙන් ආපු ඉන්දියන්කාරයෙක් ද මූ? - Being a foreigner in Sri Lanka

රසිකොලොජි - Rasikology

කුණු සහ නොකුණු (මේ ලිපියේ අමුතු දෙයක් නැත!) - Rubbish must be garbaged

රසිකොලොජි - Rasikology

පොඩි ළමයෙකු ලියූ ලොවි කවිය! - Childish?

රසිකොලොජි - Rasikology

ලොවි බිස්නස්, හොඳ බිස්නස් - A strong link in the supply chain

රසිකොලොජි - Rasikology

බින්න බැහීම - වෙනස සැපක් ද, සැප වෙනසක් ද? :: A part of my family history

රසිකොලොජි - Rasikology

නිවාඩුවකින් පසු - වෙනස සැපයි ද? :: First day after a holiday

රසිකොලොජි - Rasikology

තිඹිරි ගෙඩි වැනි තන ඇති යුවතියක් හා විවාහ වීම

රසිකොලොජි - Rasikology

ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනාගතය ලංකාවේ ජ්‍යොතිශ්‍යයෙන් කීම හෙවත් විනෝද සමය - Comedy time in Australia

රසිකොලොජි - Rasikology

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිංහල ප්‍රකාශන - Sinhala language publications in Australia

රසිකොලොජි - Rasikology

දේශප‍්‍රිය ලංකාපුත‍්‍ර යුවළ ගේ ඉන්දියානු ගමන - Mr and Mrs Lankaputhra visits India

රසිකොලොජි - Rasikology

පිරිමින් ගේ අවයව සඳහා යොදා ගත හැකි උපමා කවරේද? - Pot belly and what else?

රසිකොලොජි - Rasikology

ගුණරත්නම්, වීරවංශ සහ වර්ණකුලසූරිය නොහොත් පරණ, නොවැදගත්, පුද්ගලික කතාවක් - Political agenda of Nelum Yaya organisers

රසිකොලොජි - Rasikology

කෝකටත් තෛලය සහ කෝකටත් දොස්තර - JMHO

රසිකොලොජි - Rasikology

ඉතිං මේ හේමන්තයයි - Autumn Blues

රසිකොලොජි - Rasikology

දේශපාලුවන් සම්මාන දුන් අපි නොදන්නා සයිබර් සම්මාන උළෙලක් - Cyber Awards 2016 (Blogs, Vlogs, Twitter, Instagram and all included)

රසිකොලොජි - Rasikology

එළිසමය, මංගල සමරවීර සහ නන්දිකඩාල් - What a mix!

රසිකොලොජි - Rasikology