එළිසමය, මංගල සමරවීර සහ නන්දිකඩාල් - What a mix!

රසිකොලොජි - Rasikology

කව්ද ඇත්ත කියන්නේ - නෙළුම් යාය බ්ලොග් සම්මාන උළෙල පාදක කොට පැවැත්වුණු ස්වාධීන රූපවාහිනී වැඩ සටහන නරඹමු - ITN Television Program on Sinhala bogging

රසිකොලොජි - Rasikology

අතුලත්මුදලි ලලිත් සහ ආරච්චිසූරිය ශ්‍රීපති - What's in a name? A lot, I would say!

රසිකොලොජි - Rasikology

කෙල්ලන් ගණිතය විෂයට අදක්‍ෂ ය! - Have a look at the statistics

රසිකොලොජි - Rasikology

පරකන්දෙණියේ ධම්මවංශාභිධාන කතා වස්තුව – Buddhism betrayed

රසිකොලොජි - Rasikology

ෆේස්බුක් විනෝද සාගරේ - Facebook: Entertainment Galore

රසිකොලොජි - Rasikology

කඩේ ගියෙමි! - My shopping cart this week

රසිකොලොජි - Rasikology

ලෙලුම්ලා ගේ, කාලෝලා ගේ සහ අපේ අංකල්ලා ගේ "බෝධි පූජා" පිළිබඳ කතා දෙක තුනක් - Neo-Rationalists or anti-rationalists?

රසිකොලොජි - Rasikology

ප්‍රශ්න, ප්‍රශ්න, ප්‍රශ්න (වික්ටර් රත්නායක ගැන නම් නොවේ) - My own problems

රසිකොලොජි - Rasikology

පියා ගේ විවාහය ගැන ලෙලුම් රත්නායක කියන කතාවෙන් මතුවෙන ලාංකික අමනකම - Love? WTF is that?

රසිකොලොජි - Rasikology

වික්ටර් රත්නායක ගේ විවාහයෙන් හෙළිවෙන පිරිමින් ගේ කඳුළු නොපෙනෙන දුක! - Secret men's business

රසිකොලොජි - Rasikology

ඔබ අප්‍රිය කරන තිංග්ස් දහයක් නම් කරන්න - Ten things you hate

රසිකොලොජි - Rasikology

දත් දොස්තරෙකු මට කළ හදියක මහත! - Oh, those torturers!

රසිකොලොජි - Rasikology

තෙල් ටැංකි වස්තුව සහ අනුකලනය - Mathematics is useful but not for me

රසිකොලොජි - Rasikology

උදේට උම්මා, හවසට උම්මා - බැඳපු අයට උපදෙසක් :: My advice to married couples

රසිකොලොජි - Rasikology

හතර මහ බැලුම් - පුතා ගැන කෙටි සටහනක් :: A note about my son

රසිකොලොජි - Rasikology

හොමෝෆෝබික් දොස්තරලා! - Homophobic doctors

රසිකොලොජි - Rasikology

xxන්න නිදහස - Exercising your freedom to think

රසිකොලොජි - Rasikology

තම නිර්මාණ සම්මාන සඳහා ඉදිරිපත් කීරීමෙන් ලේඛකයින් තත්වයෙන් බාල වෙනවා ද? - There is nothing demeaning about self nominating your creative work for awards!

රසිකොලොජි - Rasikology

"නෙළුම් යාය" බ්ලොග් සම්මාන උළෙල සහ බයි වෛරය - Nelum Yaya Blog awards ceremony 2017

රසිකොලොජි - Rasikology