දෙයියා යැදූ විභාගෙ ෆේල් මිතුරා - Oh, these people

රසිකොලොජි - Rasikology

ආපසු ආ දෙයියා - Return of the god myth

රසිකොලොජි - Rasikology

මා නොවන මම සහ මගේ ඡන්දය - Why I would still vote for the JVP in 2018

රසිකොලොජි - Rasikology

කූඩැල්ලන් ද සතුන් ය නොහොත් "ෂත්තු සහෝදරයා ෂත්තු!" දේශපාලන මඩ කතාව - As I have heard

රසිකොලොජි - Rasikology

ෂතෙක්, සහෝදරයා ෂතෙක් - සතුන් මැරීම ගැන තවත් කතා : An ant in the loo

රසිකොලොජි - Rasikology

පල්ලෙහා තට්ටුවේ ආච්චීගේ මකුළුවා - I dont know why!

රසිකොලොජි - Rasikology

වාචාල බණ - Yet another year ends......

රසිකොලොජි - Rasikology

ස්තුති පත්‍ර දැක තියේ ද? - Remembering my father on the seventh anniversary of his demise

රසිකොලොජි - Rasikology

විවාහ වීමේ සම අයිතිය සහ ඔසී-සිංහලයෝ - Australian marriage equavility and Australian Sri Lankans

රසිකොලොජි - Rasikology

ෂොපින් සෙන්ටරයේ දී ය - Kuch Kuch Nahee Hota Hai

රසිකොලොජි - Rasikology

නාකි වෙන්නේ කවදා ද? - Forever young

රසිකොලොජි - Rasikology

කූඹියෝ ටෙලිවෘතාන්තය නිසා සිහිපත් වූ නරුම කතාවක් - White collar ants

රසිකොලොජි - Rasikology

අතිථිභීතිකාව හෙවත් සෙනෆෝබියාව නිසා නැති වී යන අපේ මිනිස්කම - Arseholedness

රසිකොලොජි - Rasikology

සිඩ්නි පැත්තේ ඒ-ලෙවල් විභාග විස්තර - My son is entering his last year at school soon!

රසිකොලොජි - Rasikology

හතර විලිලැජ්ජාවයි හෙවත් අපේ දියණිය උසස් පෙළ සඳහා කලා විෂයයන් තෝරා ගත් කතාව සහ පසු විපරම! - Arts and crafts

රසිකොලොජි - Rasikology

රාජ්‍යය සහ සංස්ථාපිත ආගම් අතර අශුද්ධ සන්ධානය පිළිබඳ සටහනක් - Axis of evil

රසිකොලොජි - Rasikology

කොහොමද ඉතිං තොරතුරු? - Goss 'bout me!

රසිකොලොජි - Rasikology

කියවන විට ලිවීම හෙවත් google key board app එකෙන් ලියන පළමු ලිපිය - Long live GBoard App

රසිකොලොජි - Rasikology

මොන රෙද්දක් ද මන්දා? - Shut eyes, shut mouth, shur or!

රසිකොලොජි - Rasikology

500 ඕස්ට්‍රේලියානු ටී-ෂර්ට් එක! - Rugby Top T-shirt from Australia

රසිකොලොජි - Rasikology