හදවතක තතු (බයිනරි අච්චුවේ වාර්තාවකි) - It's been fourteen years

රසිකොලොජි - Rasikology

විගාමික සිංහල සාහිත්‍යයට සඳහම් සුවඳක් - "හෙළ දම් පැදි වැල"

රසිකොලොජි - Rasikology

නවකතාවක් ගැන කතාවක් - Once upon a time in Paris

රසිකොලොජි - Rasikology

අමු කවියක් - A raw poem

රසිකොලොජි - Rasikology

බය සමය නැවතත් එළැඹ ඇත - Back to the future!

රසිකොලොජි - Rasikology

සුභ ලාලකතිස්ස සහ සිරිලංකා කැබිනෙට්ටුවට අඩුක් වූ කුණුකෑලි - Why do you fill a cabinet with rubbish?

රසිකොලොජි - Rasikology

මොරටුව කටුබැද්දේ ලව් කතා අසා තිබේ ද? - History is being made

රසිකොලොජි - Rasikology

ගෝටාබයට ඡන්දය දුන් උං ගැන මගේ අදහස - Mostly innocent fools

රසිකොලොජි - Rasikology

ජනාධිපති ඡන්දයේ දී මගේ ඡන්දය හිමිවන්නේ කාටද? - My vote, my wish

රසිකොලොජි - Rasikology

ඊස්කලස්, රෝහණ දන්දෙනිය, ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ සහ රසික සූරියආරච්චි - Aeschylus, Rohana Dandeniya, Gotabhaya Rajapaksa and Rasika Suriyaarachchi

රසිකොලොජි - Rasikology

ඇමරිකානු ආධාර නිසා එළියට ආ කුණුගොඩවල් - MCC Grant and Rubbish

රසිකොලොජි - Rasikology

කාන්තා සනීපාරක්‍ෂක තුවා කතිකාව සහ බයියන් - Slaves have no use of their brain

රසිකොලොජි - Rasikology

සුබ පැතුමක් සහ පිළිතුරක් - My reply to an interesting birthday greeting

රසිකොලොජි - Rasikology

රෑ මනමාලි - Bride of the night

රසිකොලොජි - Rasikology

පොත් ප්‍රදර්ශනය සහ ලේඛකයෝ - Writers? Who are they?

රසිකොලොජි - Rasikology

සුනිල් සෙනෙවි යෝජනා කරන සිංහල කවියේ ඉම පැනීම - A paradigm shift is needed?

රසිකොලොජි - Rasikology

කාන්තා හඬ සහ "ඉම තව දුර ය" - Book launch events and female speakers

රසිකොලොජි - Rasikology

"ඉම තව දුර ය" - A note about a book launch

රසිකොලොජි - Rasikology

සම්මාන නැති කතාවක් - Awardless

රසිකොලොජි - Rasikology

සැප්තැම්බරයේ දිගු දවස් - Long days of September

රසිකොලොජි - Rasikology