බයියන් ෆෝම් වෙන වීඩියෝවක් - Come have a look!

රසිකොලොජි - Rasikology

පරිවර්තනය /අනුවර්තනය සහ නැවත ලිවීම - Lost in translation

රසිකොලොජි - Rasikology

නලින් ද සිල්වා පිළිබඳව වචනයක් දෙකක් - A wasted life

රසිකොලොජි - Rasikology

හතේ පන්තියේ (ප්‍රගති වාර්තා) පොත - A leaf from the past

රසිකොලොජි - Rasikology

චන්ද්‍රසිරි පල්ලියගුරු පිළීබඳ මගේ මතකය - Good bye Professor Chandrasiri Palliyaguru

රසිකොලොජි - Rasikology

ඇත්තටම "සිදු" වීම - Role bleed and emotional carry-over

රසිකොලොජි - Rasikology

ෆේස්බුක් එක ගැන පොඩි පහේ කතාවක් - About Facebook again!

රසිකොලොජි - Rasikology

සිස්සස්ස විභාගේ - How are your grade five results?

රසිකොලොජි - Rasikology

අවුරුදු විසි හතරක් පැරණි ටී ෂර්ට් එකක කතාව - Old and gold...!!!

රසිකොලොජි - Rasikology

රජයේ භික්ෂු නිලධාරී (මගේ යෝජනාවකි) – My humble but costly proposal for a burning issue in Sri Lanka

රසිකොලොජි - Rasikology

වැඩි දෙනෙකුට නොතේරෙන කතාවක් - Perhaps married men will understand this

රසිකොලොජි - Rasikology

තවත් එක් සැමරුමක් - Just one of those days

රසිකොලොජි - Rasikology

අපේ අම්මාගේ සල්ලි වියදම් වූ අයුරු - Some temples are permanently under construction

රසිකොලොජි - Rasikology

සිසිල මාසික සාහිත්‍ය සඟරාවට දෙවසරක් පිරේ - Sisila Magazine completes two years

රසිකොලොජි - Rasikology

ගුරුවරියන්ට සාරි ඇන්දවීම සහ ගුරුවරුන්ගේ කොණ්ඩ ගැන කතා දෙකක් - What a mad world

රසිකොලොජි - Rasikology

ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රශ්ණයට විසඳුම පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල නොවේ, මෙන්න මේක ය! දැවෙන ප්‍රශ්ණයකට මගෙන් පිදුරු ගොඩක්! - Private money for higher education industry

රසිකොලොජි - Rasikology

මුදළාලි ගෙ මෝඩ පුතා - A case for private universities!

රසිකොලොජි - Rasikology

මා මළ පසු - Upon my death

රසිකොලොජි - Rasikology

රත්මලානේ සිට පලාලි දක්වා ගුවනින් ගිය ගමනක් - ‍My first flight

රසිකොලොජි - Rasikology

කටුනායක ගුවතොටුපලේ වැසිකිලියක කතාවක් - When do we learn?

රසිකොලොජි - Rasikology