කකා ගියා,මොකක්ද ගියේ?????????18+Terms in short.

හිම පියලි

එම්බා යුවතිය….පමා වැඩියි ඔබ,hey girls…you are too late.

හිම පියලි

Sri Lankan girls with blue films?ලංකාවේ කෙල්ලෝ වැල හංගන්නේ කොහේද?

හිම පියලි

දැන් එතකොට ‍ෆිල්ම් එක කොහොමද? How about the movie?

හිම පියලි

තුන්කොන් සටන ඇරඹේ.Triangle of Love

හිම පියලි

රාවණා සීතා හා කැඩිල්ල.Ravanna,Seetha and bow.

හිම පියලි

cheating teachers ලංකාවේ ගුරු හොරු.

හිම පියලි

what girls really need? ස්ත්‍රී ජාතී නැත විශ්වාසේ.

හිම පියලි

මහා නාලාගිරි දමනය.Nalagiri and politics

හිම පියලි

ගමේ කෙල්ල හා බැලේ නැ‍ටුම.Ballet dance in Sri Lanka????????????

හිම පියලි

හිටියොත් දෙකට නැවී…kick your self

හිම පියලි

කේන්දර පලිය why marriages break? failure of astrology?

හිම පියලි

මහා ලී දන්සැල හෙවත් ලොක්කා ‍රැවටූ ජිල්මාට්.great wood corruption

හිම පියලි

පරිගණක වෛරසයක් එනෝ,දුවපියෝ,computer virus is coming,beware.

හිම පියලි

අවුරුද්දට රජ හොද්දක්.අතිශයින්ම පිරිමින්ටයි.greatest gruel of the world.:-)

හිම පියලි

ගණිකාවට ගණිකාවක් ඉරිසියා කරයි.18+Should prostitution be legalized?

හිම පියලි

ගහන ගැහිල්ල.Shylock today

හිම පියලි

Truth vs false,ඇත්ත,බොරුව හා බොරු ඇත්ත.

හිම පියලි

හොර අරක්කු හදන්නේ මෙහෙමයි.how to impost liquor,18+

හිම පියලි

Tax officers’ strategies/බදු ගහන්නේ මෙහෙමයි

හිම පියලි