ගුණමකුවන්ට පාඩම් කියා දෙන බුද්ධිමත් ජනතාව - A Lesson to Ungrateful Stupid Politicos

මාතලන්

සංහිදියාවෙන් බෙල්ල කැපීම හා ඩිප්ලෝමැට්ටලා - Diplo Mattos & Intractable Coexistence

මාතලන්

දේශපාලන සත්තු හා මහත්වරු - Gentlemen of the Political Jungle

මාතලන්

විරාග රාගය - Amarasiri Peiris & Amal Perera

මාතලන්

නෙළුම් කුලුණු හදන්නේ පැනලා මැරෙන්නද...? - Hanged and Died Till Win

මාතලන්

යහපාලනයද...? ගවපාලනයද...? - Government or Gawa Mantel

මාතලන්

මා ඉතින් යන්න යනවා.. මට යන්න අවසරයි..??? - Bye Ranil Bye....!!!

මාතලන්

පොලියානා අලිසන්දිරි

මාතලන්

ජනාධිපති තාත්තා සහ මහරජ තාත්තා - My Father is a King

මාතලන්

රනිල්ගේ ගජගා වන්නම හා පන්ති වෛරය - Ranil, Gajaga Wannama and Dirty Politics

මාතලන්

ෆේස්බුක් කවිය, ඛයියාම් සහ ගොබ්බයෝ... - Facebook Poetry, Omar Kayyam And & Baila

මාතලන්

පොඩි එකාගෙ ලියුම (ලොකොමොටිව් ඩැයිවර්ගේ) - Essay about my father (Locomotive Driver)

මාතලන්

ධර්‍මද්වීපය දූෂිත රාජ්‍යයක් ලෙස නම් කිරීම හෙලා දකිමූ - Fuck U America

මාතලන්

ඝෝඨා, ප්‍රජාතන්තරවාදය සහ නිර්මාල් දේවසිරි - Who will be the next President

මාතලන්

දිග ජීවිතේ....! - Said I Love you but I lie...

මාතලන්

කොන්ඩම්, කොන්ඩම් තියරි හා කන්ඩෙම් පොලිටික්ස් - Condom, Condom Theory and Practice

මාතලන්

බය නැති අගමැති හා පන නැති යහපාලනය - Good Governance without any Good

මාතලන්

මගේ..... පුංචි දෝණි...... - My Little Princess

මාතලන්

අර්ජුණගේ නැව් බයිලා සහ යාපාලන රජයේ බැරි බැරියාව - Failed Politicians & their Dirty Jokes

මාතලන්

මී ගවයින්ගේ තෙල් බෙදිල්ල - Fuel Crisis

මාතලන්