පඹයා කුඹුරෙන් ඉවත් කිරීමේ කාළය පැමිණ ඇත. - No Confident Motion turns in to a Loose Motion

මාතලන්

දීප්තී අභියෝග කළ යුත්තේ වීරවංශට නොව මාධ්‍ය මාෆියාවටයි

මාතලන්

වාහන ගිල්ලීම, රථ ගාය හා රජයේ නොහැකියාව - Sinking Government with bloody fools

මාතලන්

සිස්ටම් වෙනස ගැන විවිධ මත - Lets talk about the System Change

මාතලන්

- මාතලන්ගේ පත්තරේ - All inclusive E paper

මාතලන්

සමානාත්මතාවය, සමලිංගික සේවනය සේ දකිනා මී හරක් - Think Equal, LGBT and Buffalo

මාතලන්

දානය, සම්බල හා කසීර - Alms giving, Sambol & Sahan Kaseera

මාතලන්

කූඹී හා ලාංකිය දේශපාලනය ගැන මගේ සත පහ - Koombiyo & Siri Lanka Politics

මාතලන්

තම්බි මරක්කල, දෙමළ හින්ගල හා මහසෝන් තලෙයිබාන්

මාතලන්

සෙක්ස් රූටින් - Sex Routine

මාතලන්

මාක් සකර්බර්ග් ලංකාවේ - Mark Zuckerberg visits Siri Lanka

මාතලන්

අතීසාරයට අමුඩ ගසනා අමන පාලකයෝ - Social media blockade in Sri Lanka

මාතලන්

ටැක්සි ජිනේ, මොරිස් මයිනර් සමඟ රොකට් රෝහිණි - Taxi Drivers, Morris Minor with Rocket Rohini

මාතලන්

බයිලා ගසා සංහිදියා ඇති කළ නොහැක - Swansong of Sirisena

මාතලන්

රොකට් රෝහිණි සමඟ පඳුරු තැලීම - Beat around the bush with Rocket Rohini

මාතලන්

තඹුත්තේගමින් ඇරබි තුන් වන කැරැල්ල - Get ready for the next Revolution

මාතලන්

වඳ පෙත්ත හා ගොන් හැත්ත - Pills for bulls

මාතලන්

හරීන්ගේ ඇමතිකම හා බැරි බැරියාව - Government needs Viagra

මාතලන්

ශ්‍රී දේවී හා කූඹියෝ - Sri Devi & Koobiyoe

මාතලන්

රනිල්ට නෙමේ, සිරිසේනටත් බෑ - Ranil, please go home with Siriseana

මාතලන්