සන්නස්ගල, සන්නස් හා අලි හොරු - Donations, Promotions & Corruptions

මාතලන්

මගේ පන.. මගේ මාර පන - My Life, My Soul, Your Money, My Petrol

මාතලන්

නීතිය රජවීම - The day of Justice

මාතලන්

යහපාලනේ අවසන් කටයුතු පසුව දැණුම් දෙනු ලැබේ.. - Yapalana Funeral will be notified later

මාතලන්

මාමස්මි, බුර්කාව හා ආරක්ෂාව - Burqa, underworld & the security

මාතලන්

යහපාලනයේ හෙළුව ගිහානිගේ තනෙන් වසා ගැනීම - Cover the Nudity with Gihani's Boobs

මාතලන්

ජැකාගේ දෝනී ඉන් ඇක්සොන් ඇන්ඩ් ගල් වැද්දන්ගේ රියැක්සොන්

මාතලන්

ලෙස්ටර් ලොවට හඳුන්වා දුන් ටුවර් ගයිඩ් - Lester, Cannes & Tour Guides

මාතලන්

රනිල්ගේ ගජගා වන්නම හා පන්ති වෛරය - Ranil, Gajaga Wannama and Dirty Politics

මාතලන්

පඹයා කුඹුරෙන් ඉවත් කිරීමේ කාළය පැමිණ ඇත. - No Confident Motion turns in to a Loose Motion

මාතලන්

වඳ පෙත්ත හා ගොන් හැත්ත - Pills for bulls

මාතලන්

අබ සරණයි සිරි ලංකා...!!!!

මාතලන්

දීප්තී අභියෝග කළ යුත්තේ වීරවංශට නොව මාධ්‍ය මාෆියාවටයි

මාතලන්

සමානාත්මතාවය, සමලිංගික සේවනය සේ දකිනා මී හරක් - Think Equal, LGBT and Buffalo

මාතලන්

මොරගහකන්දට උඩින් මලේ හොඳම එකෙන් පැනීම - Flower Jump over Moragahakanda

මාතලන්

තම්බි මරක්කල, දෙමළ හින්ගල හා මහසෝන් තලෙයිබාන්

මාතලන්

කල් ඉකුත් වූ භාන්ඩ, විකිණීම තහනම් - Not for sale - Date expired

මාතලන්

හලාල්, බොරුව හා පරාජය - Halal ha-ram in SL

මාතලන්

ඝෝඨා, ප්‍රජාතන්තරවාදය සහ නිර්මාල් දේවසිරි - Who will be the next President

මාතලන්