මූලික ගණිතය භාවිතා කරමින් 14 වතාවක් ලොතරැයි දිනූ මිනිසා

ප්‍රභාස්වර

රොබෝ ස්පයිඩර් ඩ්‍රෝන් යානය. The Robot Spider Drone

ප්‍රභාස්වර

සාමාන්‍ය පැල සුපිරි පැල බවට පරිවර්තනය කරන අහඹු සොයාගැනීමක්. 1. සාමාන්‍ය පැල සුපිරි පැල බවට පරිවර්තනය කරන අහඹු සොයාගැනීමක්. Transforms Seedlings Into Super Plants

ප්‍රභාස්වර

Elium දුම්මල භාවිතා කරන ලොව ප්‍රථම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ සුළං ටර්බයිනය

ප්‍රභාස්වර

තවත් න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන ප්‍රභවයක් ලෙස මුහුදු ජලයෙන් යුරේනියම් නිස්සාරණය කිරීම.

ප්‍රභාස්වර

ගවේෂණාත්මක මනෝවිද්‍යා පුවත්

ප්‍රභාස්වර

විද්‍යා පුවත් කෙටියෙන්

ප්‍රභාස්වර

නව විද්‍යා පුවත් - science news

ප්‍රභාස්වර

නව විද්‍යාත්මක තොරතුරු කිහිපයක් කෙටියෙන් (Some new scientific information in brief)

ප්‍රභාස්වර

Which Is The Richest Country In The World?/ ලෝකයේ ධනවත්ම රට කුමක්ද?

ප්‍රභාස්වර

The Five Largest Islands - ලෝකයේ විශාලතම දූපත් පහ?

ප්‍රභාස්වර

ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය - James Webb Space Telescope

ප්‍රභාස්වර

ඉන්දියාවේ පමණක් දකින අසාමාන්‍ය සහ මිල අධික අමුතු දේ 2

ප්‍රභාස්වර

ඉන්දියාවේ පමණක් දකින අසාමාන්‍ය සහ මිල අධික අමුතු දේ

ප්‍රභාස්වර

විදුළි වාහන පරිශීලනය වැඩි කිරීමට, මෝටර් රථ බෙදාගැනීමේ වැඩසටහන්

ප්‍රභාස්වර

ජාත්‍යන්තර විද්‍යා ත්‍යාග - ගණිතය, භෞතික විද්‍යා

ප්‍රභාස්වර

ජාත්‍යන්තර විද්‍යා ත්‍යාග- ජිවිත විද්‍යාවේ නව ප්‍රතිකාර

ප්‍රභාස්වර

ආදාහනය කළ ඔබේ දේහය දියමන්තියක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

ප්‍රභාස්වර

ඔබේ snot/ ශ්ලේෂ්මල වල වර්ණය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රභාස්වර

කෘතිම බුද්ධියේ ඇදහිය නොහැකි ව්‍යාජ නිර්මාණ

ප්‍රභාස්වර