විදුළි වාහන පරිශීලනය වැඩි කිරීමට, මෝටර් රථ බෙදාගැනීමේ වැඩසටහන්

ප්‍රභාස්වර

ජාත්‍යන්තර විද්‍යා ත්‍යාග - ගණිතය, භෞතික විද්‍යා

ප්‍රභාස්වර

ජාත්‍යන්තර විද්‍යා ත්‍යාග- ජිවිත විද්‍යාවේ නව ප්‍රතිකාර

ප්‍රභාස්වර

ආදාහනය කළ ඔබේ දේහය දියමන්තියක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

ප්‍රභාස්වර

ඔබේ snot/ ශ්ලේෂ්මල වල වර්ණය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රභාස්වර

කෘතිම බුද්ධියේ ඇදහිය නොහැකි ව්‍යාජ නිර්මාණ

ප්‍රභාස්වර

සූර්යයා උණුසුම් නම් සූර්යා හා පෘථිවිය අතර පිහිටි අවකාශය සීතල වන්නේ ඇයි?

ප්‍රභාස්වර

තරංගයක් සහ අංශුවක් ලෙස වූ ආලෝකයේ පළමු ඡායාරූපය.

ප්‍රභාස්වර

ඔබගේ දුරකථනය කේස් එක තුල තිබියදී ආරෝපණය කිරීම නුසුදුසුද ?

ප්‍රභාස්වර

සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා විස්මිත AI සුපිරි උපදේශකයා

ප්‍රභාස්වර

රොබෝ කුණු කූඩය ප්‍රසිද්ධියේ සැරි සරයි

ප්‍රභාස්වර

Facebook ගෙවූ වන්දියෙන් අදාල පරිශීලකයන්ට පෞද්ගලිකත්ව වන්දි ?

ප්‍රභාස්වර

ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක රහස - දශක 8ක පර්යේෂණ වලින් පාඩම්

ප්‍රභාස්වර

ආදරයෙන් බැඳීමේ විද්‍යාව

ප්‍රභාස්වර

පෘථිවි වායුගෝලයෙන් කාබන් ඉවත් කරන, මිනිසුන්ගේ දැවැන්ත යන්ත්‍ර

ප්‍රභාස්වර

මොකක්ද මේ ChatGPT

ප්‍රභාස්වර

ලී දඬු වලින් හදපු ඩ්‍රෝන යානයක්

ප්‍රභාස්වර

mRNA මගින් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ විප්ලවයක් ඇති කළ හැකිද?

ප්‍රභාස්වර

කුරුළු රංචු භියකර පලවාහරින, ඩ්‍රෝන රොබෝ උකුස්සා

ප්‍රභාස්වර

මැලේරියාව සඳහා එන්නතක්

ප්‍රභාස්වර