ඔස්කාර් දිනපු Parasite

E-Sinhalaya

COVID 19 නවතින්නේ කවදාද ??

E-Sinhalaya

ලෝකයේ ජනප්‍රියම ජංගම දුරකතන සඳහා එන වෙබ් බ්‍රව්සර ගැන හඳුන්වා දීමක්

E-Sinhalaya

බ්ලොග් RSS FeeD Facebook Profile එකට ගන්න හැටි

E-Sinhalaya

Facebook අඩ්විය ලන්කාව තුල Ban කිරීමේ අවදානමක.

E-Sinhalaya

ඔපන් සස් OpenSUSE මෙහෙයුම් පද්ධතිය

E-Sinhalaya

Lockerz January redemption එක බොහෝ දුරට අද හරි හෙට හරි වෙන්න පුලුවන්..

E-Sinhalaya

Blogger සඳහා නිශ්චල පිටුවක් (static page ) එකතු කිරීම.

E-Sinhalaya

Blog එකට Free Domain එකක් Set Up කර ගන්නා ආකාරය.

E-Sinhalaya

ඉන්ටනෙට් 2 ( Internet 2 ) සාමාන්‍ය වේගය මෙන් දස දහස් ගුනයක වේගයක් සහිත අලුත් අන්තර්ජාලයක් උපදී

E-Sinhalaya

USB පවුලේ අලුත් සාමාජිකයා USB 3.0

E-Sinhalaya

යුනික්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය(Unix)

E-Sinhalaya

ලොව මුල්ම පරිගණක වයිරසය තැනූ තැනැත්තා

E-Sinhalaya

ලෝකයේ හොඳම හැකර් කරුවා (Gary mckinnon)

E-Sinhalaya

Mahalo Search Engine

E-Sinhalaya

පරිගණක ආරක්ෂාවට බලපාන වැඩසටහන් සහ ක්‍රියාකාරකම්

E-Sinhalaya

ඔප්ටිකල් ස්ටොරේජ් ( Optical Storage ) ගැන හැඳින්වීමක්

E-Sinhalaya

Vanish වැඩසටහන (Self Destruction Digital Data)

E-Sinhalaya

Pen Drivers වලින් එන වයිරස් වලින් බේරෙන්න හොඳ ක්‍රමයක්

E-Sinhalaya

microsoft office 2010 එන්න ලඟයි

E-Sinhalaya