වාමාංශිකයන්ට කටෝත්තර නැතිවීම හෙවත් යැපුම් කෘෂි නිෂ්පාදන මාදිලිය බිද වැටීම.

egalahandiya

ග්‍රාමීය දරිද්‍රතාව හා ව්‍යාජ ජාතිකවාදීන්.

egalahandiya

රසායනික පොහොර වෙනුවට ජීව පොහොර (Bio fertilizer).

egalahandiya

අඹ ගහට ගල් ගැසීමෙන් ආණ්ඩු විරෝධී ශක්තිය හීන වේ. අප කළ යුත්තේ කුමක් ද?

egalahandiya

විදේශ ඉල්ලුම තෘප්ත කරන්නට – කළු ගම්මිරිස්. ගම්මිරිස් වගාකරන කලාපයක් නිර්මාණය කරමු.

egalahandiya

ආර්ථිකය දෙස විය සිදුරෙන් බැලීම

egalahandiya

අලුත් වෙළද පළක් අලුත් සමාජ ක්‍රමයක්(ii)

egalahandiya

අලුත් වෙළද පළක් අලුත් සමාජ ක්‍රමයක්

egalahandiya

බිස්නස් ඩීල් හා මංකොල්ලකෑම

egalahandiya

ගමේ පාතාලය අදුරනව ද?

egalahandiya

ගෝටා ව්‍යාපෘතියේ අසමත්කම හා වයින් වීදුරු වලින් රා බීම

egalahandiya

සාධාරණ හා තිරසාර වෙළෙද පළක් – 04

egalahandiya

සාධාරණ හා තිරසාර වෙළෙද පළක් – 03

egalahandiya

සාධාරණ හා තිරසාර වෙළෙද පළක් – 02

egalahandiya

සාධාරණ හා තිරසාර වෙළෙද පළක් – 01

egalahandiya

කෝවිඩ් 19 හා එය ප්‍රජාගත නොවීමේ සතුට

egalahandiya

නිපුණ මුදලාලිගෙ පිංකම් හා සාධාරණ වී මිලක්.

egalahandiya

කළු සල්ලි හා වසල වෙළෙද කුලය

egalahandiya

ඕයි ආණ්ඩුව. තමුසෙල අපට ඉන්ධන විකුණන්නෙත් සාධාරණ මිලකට ද?

egalahandiya

කොළඹ සමාජයේ පාදඩ කල්ට් බිහිවීම

egalahandiya