සංවේදී මරණයක් සාර්ථකව විකුණා ගන්නේ කෙසේ ද? ස්වර්ණවාහිනියෙන් පාඩම් උගත් අපේ කාලයේ අත්තනගල්ල…

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සෝමා එදිරිසිංහ නැවතත් නිරුවතින් !!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

882

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජනාධිපතිගේ අණින් මර්වින් සිල්වා අත්අඩංගුවට ???????????

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

විෂම ලිංගිකයන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරනු !!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ඉතිපිසෝ ගාථාව අපේ ශෛලියට අනුව හඬ මුසු කර නව පරපුරට ගෙනියනවා – ඩැඩී නායක ගයාන් රිද්ම අතිරේකයට කියයි

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජැක් ගැසීම, ජැක් වීම‍:, කාන්තාවට හා පුරුෂයන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අතුරු කථා

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

ජැක් ගැසීම, ජැක් වීම‍:, කාන්තාවට හා පුරුෂයන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ අතුරු කථා

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

The Best Boot Story Ever Written on සිblogsphere !!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

මෙන්න ගන්න ආසනික් ——–

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

දොස්තර සංගමයට රෙද්දක් අවශ්‍යවී තිබේ !!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සීනුව හැඬවෙන්නේ ඔබේ මරණය වෙනුවෙනි !!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

(පිටකොටුව කොමෙන්ටුවක්) ඇමරිකාවට අත නොතබනු !!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

රන්වාහිනී සමීකරණය නොහොත් දයා රෝහණ අතුකෝරල කියා නොදුන් ධනවත්වීමේ සුපිරි මං නොහොත් නූතන සේරිවාණිජ ජාතකය !!!!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

(ගොසිප්) රැජින ඔබාමා මරා ගෙන කෑම !!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

(ගොසිප්) ගැට්ටට අහුවුන ඔබාමා !!!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

චානුක ඔයා නාමික ද? මං නිර්නාමික ද?

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සංවේදී මරණයක් සාර්ථකව විකුණා ගන්නේ කෙසේ ද? ස්වර්ණවාහිනියෙන් පාඩම් උගත් අපේ කාලයේ අත්තනගල්ල…

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||

සෝමා එදිරිසිංහ නැවතත් නිරුවතින් !!!!!!!!!!!!!!!

||||| ---- පිටකොටුව ---- |||||