அவள்-1

Faculty Of Science Students

இது என்ன புதுக்கதை – சிறுகதை

சுருதி

கிரிக்கெட் கனவான் தன்மையைக் கறைப்படுத்திய கறுப்பு நாள் - அவுஸ்திரேலியக் கிரிக்கெட் மோசடி

LOSHAN - லோஷன்

மனிதி வெளியே வா…

Faculty Of Science Students

கடமை கடவுளிடம் சேர்க்கும் - சிசு.நாகேந்திரன்

சுருதி

பெண்கள் ஒருபோதிலுமே ஆண் களுக்கு பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கலாகாது

End Poverty in South Asia - Promoting dialogue on development in

விதியின் வழியே மதி செல்லும் - சிசு.நாகேந்திரன்

சுருதி

பத்திலிருந்து ஆறு, இந்த ஆறுக்குள்ளே இரண்டு யாரு? - #CWCQ - உலகக்கிண்ணத் தகுதிகாண் போட்டிகள்

LOSHAN - லோஷன்

விக்ரர் துறைமுகமும் ’கிரனைட்’ தீவும்

சுருதி

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

இலங்கையில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைப்பதற்கான காலம் இது!

End Poverty in South Asia - Promoting dialogue on development in

அன்பென்று கொட்டு முரசே! காதலர் தினப் போட்டி

சுருதி

மணவினைகள் யாருடனோ - மாயவனின் விதி வகைகள்

சுருதி

Untitled Post

ප්‍රභාස්වර

முகநூல் நண்பர் தங்கேஸ்

சுருதி

முறே ஆறு (Murray River)

சுருதி

கறுப்புத்தானே இப்ப காப்பாற்றுகின்றது!

சுருதி

நீலத் தாமரை (Blue Lotus Water Garden)

சுருதி

`பன்முகம்’ - நூல் அறிமுகம்

சுருதி