විද්‍යාව ඉතිහාසය හා මුස්ලිම් ජනයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

නැගෙනහිර මුස්ලිම් ජනයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෙරට මුස්ලිම් අනන්‍යතාව

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

ඉන්දියාවේ මුස්ලිම් ජනයා

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

මෙරට මුස්ලිම් සම්භවය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

අබෞද්ධ ළමා මහණකරණය Un-Buddhist child ordination

අන්වර් මනතුංග

අමාවකේ සඳ පායා - Moonlight under New Moon

මාතලන්

බ්‍රෙක්සිට්, අන්කාරා හා අපේ දේශප්‍රේමීන් - Brexit, Ankara & Racialism

මාතලන්

චන්ඩින්ට පිළිම නෙලනා රටේ, "චන්ඩියා" තම්බියකු වූ කළ - When Race Becomes Real

මාතලන්

බලේ බලේ කතරගම දෙයියන්ගෙ බලේ

විකේන්ද්‍රික

අල්ලා නමඳින්න පාර වැසීම

විකේන්ද්‍රික

චීවරයෙන් වසා ගත් පාතාලය - Under World under the Robe

මාතලන්

මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් - Special Anouncement from Chief Monks

මාතලන්

සංඝ කතිකාවත් සඳහා නීති ගෙන ඒම හරි ද?

W3Lanka

එල්ලුම් ගහ ගේමු . ඒ එක්කම......????

Vibheeshana Adaviya

විලම්භීත ධර්මද්වීප

Vibheeshana Adaviya

මහා නා යකුනේ... රකින්නේ මෙහෙමදෝ සාසනේ - Child abuse in the name of religion

මාතලන්

දෙයියංගෙ බාරෙ

පි සා ච යා

අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ විග්‍රහයක්

Obata Islam