විශ්වයේ ඉතිහාසය දකින්නට James Webb සුදානම්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ඔබේ පාසලටත් දුරදක්නයක් අවශ්‍යද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පළමු වරට ජයාරූප ගතකල NOVA උණුසුම් පිපුරුම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Universal Night 22

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වය පුරා විහිදී ගිය #GoHomeGota2022

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අඟහරු පාශාන පෘථිවියට ගෙන ඒමේ ව්‍යාපෘතිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

නව ස්ටාර්ලින්ක් චන්ද්‍රිකා 49 අභ්‍යවකාශ ගතවේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

නොපැවතිය හැකි රතු ගැලැක්සි ප්‍රේහෙලිකාව

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අවුරුදු 16කින් විසඳාගත් තාරකා ගැටළුව

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ALMA දුටු අපුරු මුදුව WEBB ඇසින්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ගැලැක්සි පොකුරු දෙකක ගැටුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ප්ලූටෝ ගේ අයිස් යමහල් තවමත් සක්‍රීයද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

දූවිල්ලෙන් වැසෙන InSight මෙහෙයුම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ජපාන H3 රොකට්ටුවේ දියත්කිරීම අසාර්ථක වේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ORIZONTAS 2.0 තාරකා විද්‍යා තරඟාවලිය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෙබරවාරි 1 දින ළඟටම පැමිණෙන කොළ පාට අමුත්තා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අප විශ්වයේ තනි වී සිටිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විනාශ වී ගිය “සිහිනය”

තරු පුවත් | Tharu Puwath