රුසියානු සඳ ගමන 2023 වසරට කල් දමයි.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ජේම්ස් වෙබ් මතට කඩා වැදුණු අභ්‍යවකාශ කුණු

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පාර්ක්ස් රේඩියෝ දුරේක්ශය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අද කඩාවැටෙන චීන රොකට්ටුව

තරු පුවත් | Tharu Puwath

කරත්ත රෝද මන්දාකීණීය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ගැටෙන ගැලක්සි මැද අනපේක්ෂිත සොයාගැනීමක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

CIAS ආකාශ වස්තු ඡායාරූපකරනය පිලිබඳ වැඩමුලුව

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Yutu දුටු අඳුරු සඳ මුහුණත

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තරැවකට ජීවය දුන් කලු කුහරය.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

සැඟවුණු වාමන ගැලැක්සිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අගහරු මත ජිවය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තාරකා විද්‍යාවට අභියෝගාත්මක පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් පෘථුවියක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අන්තරීක්ෂ කාලතරණය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂිරපථයේ ගුප්ත පැද්දීල්ල

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අපුරු ද්විත්ව පිපුරුම!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

මුල්ම වතාවට අඟහරු ග්‍රහයා ගේ භූගත සිතියමක් නිර්මාණය කෙරේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අභ්‍යවකාශයේ පිපුරුම් මාලාවක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

හැලෝවීන් රැයේ දුටු මනරම් උත්තරාලෝක

තරු පුවත් | Tharu Puwath