නාසා විද්‍යාඥයකු සමග ඇස්ටරොයිඩ ගැන කතාබහක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ගැලැක්සි පොකුරු දෙකක ගැටුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වයේ සැකස්ම සෙවීමට රේඩියෝ දුරේක්ෂ 64ක බලය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විධිමත් ලෙස තාරකා විද්‍යාව හැදෑරීමට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට අවස්තාවක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විද්‍යාඥයකු ලෙස රොසෙටා මෙහෙයුමට දායක වන්නට ඔබ කැමතිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ජේම්ස් වෙබ් මතට කඩා වැදුණු අභ්‍යවකාශ කුණු

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ඔබේ පාසලටත් දුරදක්නයක් අවශ්‍යද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

දූවිල්ලෙන් වැසෙන InSight මෙහෙයුම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අභ්‍යවකාශයේ මුද්‍රණය වන සන්නිවේදන ඇන්ටනා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පළමු වරට ජයාරූප ගතකල NOVA උණුසුම් පිපුරුම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පලමු චීන අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වය පුරා විහිදී ගිය #GoHomeGota2022

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ප්ලූටෝ ගේ අයිස් යමහල් තවමත් සක්‍රීයද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වයේ ඉතිහාසය දකින්නට James Webb සුදානම්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථුවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථිවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් සුපර්නෝවා පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath