තවත් සුපර්නෝවා පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් සුපර්නෝවා පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වය තුල අපට හිමි තැන – මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන් සමග

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අගහරු මත ජිවය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

සැඟවුණු වාමන ගැලැක්සිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පාකර් අභ්‍යවකාශ යානය සූර්ය වායුගෝලයට ඇතුලු වේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තාරකා විද්‍යාවට අභියෝගාත්මක පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

යුරෝපාගේ (Europa) නවතම ජයාරූප

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තරැවකට ජීවය දුන් කලු කුහරය.

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථුවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Region of Exotica’22 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් පෘතුවියක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අන්තරීක්ෂ කාලතරණය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අලුත් ග්‍රහලොවකට නමක් තැබීමට ඔබත් කැමතිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අප විශ්වයේ තනි වී සිටිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ATCA ගුවන් විදුලි දුරේක්ශ පද්ධතිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විධිමත් ලෙස තාරකා විද්‍යාව හැදෑරීමට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට අවස්තාවක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

කරත්ත රෝද මන්දාකීණීය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ප්‍රචණ්ඩ වූ සූර්‍ය ගිනිදැල්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වයේ සැකස්ම සෙවීමට රේඩියෝ දුරේක්ෂ 64ක බලය

තරු පුවත් | Tharu Puwath