තවත් සුපර්නෝවා පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් සුපර්නෝවා පිපුරුමක්!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වය තුල අපට හිමි තැන – මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහයන් සමග

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පාකර් අභ්‍යවකාශ යානය සූර්ය වායුගෝලයට ඇතුලු වේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථුවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විධිමත් ලෙස තාරකා විද්‍යාව හැදෑරීමට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට අවස්තාවක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වයේ සැකස්ම සෙවීමට රේඩියෝ දුරේක්ෂ 64ක බලය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පලමු චීන අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අඟහරුගේ ලුණු!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Yutu දුටු අඳුරු සඳ මුහුණත

තරු පුවත් | Tharu Puwath

මීටර 1052 ක් විශාල ඇස්ටරෝයිඩයක් ලංවේ!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අභ්‍යවකාශයේ මුද්‍රණය වන සන්නිවේදන ඇන්ටනා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විද්‍යාඥයකු ලෙස රොසෙටා මෙහෙයුමට දායක වන්නට ඔබ කැමතිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථිවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වයේ ඉතිහාසය දකින්නට James Webb සුදානම්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ඔබේ පාසලටත් දුරදක්නයක් අවශ්‍යද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පළමු වරට ජයාරූප ගතකල NOVA උණුසුම් පිපුරුම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විශ්වය පුරා විහිදී ගිය #GoHomeGota2022

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අඟහරු පාශාන පෘථිවියට ගෙන ඒමේ ව්‍යාපෘතිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath