විද්‍යා ගුරුවරුන්ට අන්තර්ජාතික තාරකා විද්‍යා වැඩමුලුවකට සහභාගී වීමට අවස්තාවක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තරු පුවත් 4EB බ්‍රිස්බෙන් ගුවන් විදුලියෙන්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පලමු චීන අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Lagoon හි ඝන දුමාරය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අඟහරුගේ ලුණු!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂීරපථයේ හොල්මන් එළිය

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ක්ෂිරපථයේ ගුප්ත පැද්දීල්ල

තරු පුවත් | Tharu Puwath

Yutu දුටු අඳුරු සඳ මුහුණත

තරු පුවත් | Tharu Puwath

මීටර 1052 ක් විශාල ඇස්ටරෝයිඩයක් ලංවේ!

තරු පුවත් | Tharu Puwath

X-Ray විකිරණ දෙස බලමින් දස වසක් සපුරන NuSTAR

තරු පුවත් | Tharu Puwath

අභ්‍යවකාශයේ මුද්‍රණය වන සන්නිවේදන ඇන්ටනා

තරු පුවත් | Tharu Puwath

GHOU 2022 අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ සම්මන්ත්‍රනයට අයදුම්පත් කැඳවේ

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘතුවිය දෙසට ඇස්ටරෝයිඩ 4ක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

MIRA සමග අභ්‍යවකාශයේ රොබෝ ශල්‍යකර්ම

තරු පුවත් | Tharu Puwath

විද්‍යාඥයකු ලෙස රොසෙටා මෙහෙයුමට දායක වන්නට ඔබ කැමතිද?

තරු පුවත් | Tharu Puwath

ප්‍රෙහෙලිකාවක් වන ග්‍රහ වළල්ල

තරු පුවත් | Tharu Puwath

තවත් ගැටීමකින් බේරාගත් ISS

තරු පුවත් | Tharu Puwath

නාසා විද්‍යාඥයකු සමග ඇස්ටරොයිඩ ගැන කතාබහක්

තරු පුවත් | Tharu Puwath

“බ්‍රයන් මේ” නයිට් පදවියකින් පිදුම් ලබයි

තරු පුවත් | Tharu Puwath

පෘථිවි වායුගෝලයේ දී දැවීගිය දැවැන්තයා

තරු පුවත් | Tharu Puwath