සමාජීයත්වය යනු බැහැර කිරීමට එරෙහිව කරන අරගලය යි

බව

අව්‍යාජ ක්‍රියාවක වියහැකිබව වෙනුවෙන්

බව

නලින් ද සිල්වා ගේ Pulp Fiction එක

බව

හේතුව සහ ඵලය: හියුම් සහ කාන්ට්

බව

හෙන්රි ජයසේනගේ ‘කුවේණි’ – ස්ත්‍රීවාදී කියවීමක්

බව

ඉතිහාසයෙන් ඉගෙන ගැනීම

බව

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුළ ප්‍රගතිශීලීත්වයෙන් අනෙකා භාර ගැනීම

බව

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සහ නලින් ද සිල්වා

බව

නොනගතය අවසන් වීමට පෙර ඇති වූ ශුන්‍යතාවයේ කාංසාව

බව

කැතරින් මැලැබූ ගැන කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය පෙරවදනක්  

බව

“ඡන්දයට පෙර” – ඇලේන් බදියු

බව

ගීතයේ ප්‍රාගානුභුති විමසීමට ප්‍රයත්නයක්

බව

චන්ද්‍රිකා ගේ එපිකියුරියානු රුචිකත්වය

බව

වනාන්තරයක පාර සොයා ගැනීම ගැන උපමා කතා දෙකක්

බව

තමලු-වංගීස විවාද පිළිබදව

බව

EXCLUSION දෛනික ජීවිතයේ සිට පැවැත්මේ අමුතුබව වෙත විතැන්වීම

බව

සංස්කාර ධර්මයන් නැසෙන සුළු වීම අනිවාර්යය නැහැ

බව

‘දයා පතිරණ’ නම් අතීතය අපගේ වර්තමානය සකස් කරන්නක් ලෙස

බව

හදිසි අවශ්‍යතා සහ සැබෑ අවශ්‍යතා

බව

ෂර්ලොක් හෝම්ස් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයට

බව