දේශපාලනික බෙලහීනතාවය විමුක්ති ශිෂ්‍ය දේශපාලනමය ලිට්මස් පරීක්ෂාවක් ලෙස

බව

“ලංකාවේ ඉතිහාසය: දෘෂ්ඨිවාදී විචාරයක්” – කෙටි විමසුමක්

බව

‘සියල්ල දැක ගන්නා කාලය විසින් ඔබව හඳුනාගෙන තිබේ’

බව

මගේ ලෝකයේ සිට අපේ ලෝකයට: පරිමිතත්වයෙන් පසු කෘතිය පිළිබඳ කෙටි විමසුමක්

බව

මිත්‍රත්වයේ දේශපාලනය

බව

අයිසිස් නැග ඒම සහ ආණ්ඩුවේ පසුබෑම (අයිසිස් ඉතිහාසය 10)

බව

ආදරය සහ අහඹුබව – ‘අතරමැදියා’ පිළිබඳ කියැවීමක්

බව

අනාගතත්වයේ භෞතිකය වෙනුවෙන් 23 වෙනිදා

බව

පැවැත්ම මධ්‍යයෙහි ඇති කේන්ද්‍රීය හිස්බව: The Void at the Center of Being

බව

දෘෂ්ඨිවාදය විචාරය කිරීම සහ එහි අපහසුව

බව

පොත් කියවීමේ දේශපාලනය

බව

ජිජැකියානු දෘෂ්ඨිවාදී විචාරයේ එක් සීමාවක්

බව

‘ජාතික ජන බලවේගය’ සහ අපේ පරම්පරාවේ දේශපාලනය

බව

මනසින් තේරුම් ගත නොහැකි දෙය අවසන් වන්නේ දේශපාලනයෙනි – පළමු කොටස

බව

‘අපේක්ෂාවේ අපේක්ෂකයා’ යන යෙදුමේ න්‍යායික අර්ථය කුමක්ද?   

බව

‘දැකල පුරුදු කෙනෙක්’ – ගෘහස්ත ප්‍රේමයේ ස්වභාවය පිළිබ‍ද අපූරු භාවනාවක්

බව

ඔබට එය විශ්වාස කළ නොහැකිනම්, එය නාට්‍ය ධර්මී බව සිතන්න

බව

‘මොනාලිසා’ – කාන්ටියානු කියවීමක්

බව

ගිනි ගිනි මාලේ: කියවීමක්

බව

‘සමපේක්ෂී භෞතිකවාදය’ කියන යෙදුම ගැන

බව