කාන්තාවන් දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි කළ ‘මායාකාරියන් දඩයම’

Sinhala Roar

යුදෙව් වධ කඳවුරු වල නාසි පර්යේෂණ

Sinhala Roar

ඓතිහාසික පැල්මයිරාවේදී ISIS ත්‍රස්තයින්ට දරුණු පරාජයක්

Sinhala Roar

මොරටුව ශිෂ්‍යයන්ගේ උද්ඝෝෂණයෙන් කරලියට ආ රැවුල්කාර වෙස්මුහුණේ කතාන්දරය

Sinhala Roar