වඳුරු උණ (Monkeypox) ගැන ශ්‍රි ලංකාවේ තත්ත්වය

Online Doctor SL

දරුවන්ගේ හෘදය ලෙඩකරන කවසාකි රෝගය (Kawasaki Disease)

Online Doctor SL

හර්නියා ශල්‍යයකර්මයට Hernia Operation සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද?

Online Doctor SL

ක්ලැමීඩියාව (Chlamydia) බාහිරින් අදුනගන්න අමාරුයි පරිස්සමින්

Online Doctor SL

අධි රුධිර පීඩනය (Hypertention), වකුගඩු රෝග ඇතුලු රෝග 5කට හේතුවෙන්න පුලුවන්

Online Doctor SL

මොළේ උණ, ආවෘතිදාහය ලෙසින් හඳුන්වන මාරන්තික මෙනින්ජයිටිස් (meningitis) තත්ත්වයෙන් මිදෙමු.

Online Doctor SL

අංශභාගය / ආඝාතය (stroke) ඔබේ ජීවිතයම ඇදට සීමාකළ හැකියි

Online Doctor SL

ගොනෝරියා (Gonorrhea) නැත්නම් සුදු බිංන්දුම ගැන Sinhalen දැනගමු

Online Doctor SL

ඩිමෙන්ෂියාව (Dementia)/ අමතකවීමේ රෝගය වැඩිහිටි ඔබේ ජීවිතයම ව්‍යාකූල කරන්න පුලුවන්

Online Doctor SL

ස්වයංවින්දනය ගැන වැදගත්ම කරුණු 10ක්

Online Doctor SL

Covid 19 MIS-C නම් හදිසි මාරාන්තික රෝගී තත්වයෙන් දරුවන් ආරක්ෂා කර ගමු.

Online Doctor SL

කොරෝනාවෙන් රට ගොඩ ගන්නේ මෙහෙමයි (How to rebuild the country with Covid19)

Online Doctor SL

කොරෝනාවෙන් රට ගොඩ ගන්නේ මෙහෙමයි (How to rebuild the country with Covid19)

Online Doctor SL

එච් අයි වී/ එඩ්ස් (HIV /AIDS) සඳහා ප්‍රතිකාර ඇත්තෙම නැද්ද?

Online Doctor SL

කොරෝනා එන්නත්කරණය (Corona/ Covid 19 Vaccination in Sri Lanka)

Online Doctor SL

පංචකර්මයේදි සිදුකරන ස්වේදනය, ඩහගැන්වීම, ස්ටීම් කිරීම (Swedana karma in Panchakarama)

Online Doctor SL

ඉරුවාරදය (Migraine) හැමදාම වදදෙන හිසරදය

Online Doctor SL

භින්නෝන්මාදය (Schizophrenia)

Online Doctor SL

ලිංගික හර්පීස් / Genital Herpes සුව කරන්න පුලුවන්ද?

Online Doctor SL

අපස්මාරය (Epilepsy)/ මීමැස්මොරය ඔබේ ජීවිතයට බාධාවක්ද?

Online Doctor SL