කාලෝ ෆොන්සේකා ගිනි පාගපු හැටි

Jangun

විස්තර කරන්නේ දෑහින් දුටු දේය…..

Jangun

පස්මහ බැළුම්

Jangun

හාබර් එකේ වැඩ වැරුමකි මහ සද්දේ නැව් හමුදාපතිඳු හිටගෙන යම යුද්දේ

Jangun

වටු කිරිල්ලී හමුවීම සහ කැකිරිහේනේ රජ්ජුරුවෝ

Jangun

කස්ත්‍රෝට පෙර කියුබාව සහ කස්ත්‍රෝට කැමති ඇමරිකාව

Jangun

තුවක්කුවෙන් වෙඩි තියන්න පතරොම් ඕනේ……………………….. ඒ පතරොම් දාන්න හොඳ බටයක් ඕනේ…………..

Jangun

අපි හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් කරමුද?

Jangun

පොලිස් මහත්වරුනි…………………, මැරුම් නොකා වැඩකරන්න

Jangun

හින්දි ටොප් 10

Jangun

ගිනි බිඳිල්ලේ අතීතය

Jangun

අතුරුදහන් වෙන්න ඕනෙද? එහෙනම් මෙන්න ක්‍රමේ

Jangun

ගෙදර මහ පොතක් ඇත – එකක්වත් මතක නැත

Jangun

සිංහ වෙස් ගත් හිවල් මොටාලා

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (තුන්වැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (දෙවැනි කොටස)

Jangun

ඕනේ කෙහෙම්මලක් වෙච්චාවේ………………………….. ඔන්න මම කියලා දෙනවා…. (පළමුවැනි කොටස)

Jangun

මෙයාව මැරුවේ කොහොමද?

Jangun

ගීතයෙන් ගීතය

Jangun

හරියට නොපැදපු ‘මෝටර් බයිසිකල්’

Jangun