ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගොඩනැඟීමේ මුල් පියවරයන්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රජයට පින්සිද්ධ වෙන්න ළමයින්ට කන්න ලැබෙනවා

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ණය බර කරගහ ගත් ආණ්ඩුවක් බේරාගන්නට හැකි එකම ක්‍රමය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉතින් ඊ ළඟට දොයි මයි ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බදු ගෙවන ජනතාව යනු කරකියාගත නොහැකි අතදරුවන් නොවෙති

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රටක් සමෘද්ධිමත් කිරීම දේශපාලකයාගේ අරමුණ ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලංකාවේ විකල්පය “බොලිවේරියන් මිලීෂියාවක්” වෙයිද?!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අර්බූදයෙන් ගොඩ එන්න නම් අර්බූදයට වැටුණ ආකාරය දැනගත යුතුයි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඉක්වදෝරයෙන් පාඩමක් ඉගෙන ගනිමුද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ස්වෛරීත්ව ණය නොගෙවා සිටියොත්?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යන මාර්ගය දැන්වත් වෙනස් කරන්න!

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නිර්ධන පංතියේ පළමු විප්ලවය ගැන ඔබට අසන්නට ලැබී නැති කොටස

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අගය පිළිබඳ මාක්ස්වාදී සංකල්පය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කාල් මාක්ස්ගේ අතිරික්ත අගය සහ සූරාකෑම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

හිඟය යන සත්‍යය නොසලකා හරින මාක්ස්වාදය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ශ්‍රමිකයා ඉත්තෙක් ද නැතිනම් ස්වතන්ත්‍ර බවින් යුතුයි ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

පඩිය වැඩිකරන්න ආණ්ඩුවකට පුලුවන්ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

රෝම අධිරාජ්‍යයෙන් පසු උදා වූ අඳුරු යුගය මාක්ස්ට අමතක වී ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මිනිසාගේ අදහස්වල ප්‍රභවය කොතැනද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මනස, මොළය, භෞතිකවාදය සහ නිෂ්පාදන බලවේග

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්