ප්‍රේමය නම් කිමැයි කියා හදුනාගත් කිසිවෙකුත් නැති (18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බොලොග් කියවන්නියක් එක්ක කතා බහක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

අපේ දන්සැල

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ගඟ ලඟ තොරණ ලඟ ෆෝකස් කරපු ලිය

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මට සමාවෙන්න මිස්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මැතිදානෝ සැපගති...අපේ ඈයෝ කෙලවගති....

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

වික්ටර් රත්නායක සහ මගේ ප්‍රේම කතාව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

විකසිත වුනු නෙළුම යාය සම්මාන උළෙලේ මගේ රස්තියාදුව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

භීතියෙන් ලියමි

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ඇයගේ සිත මෙන්ම ඔහුගේ සිතත් අප කියවා නැත (18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කණ්නාඩි දාපු ලස්සන කෙල්ලෙක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සිරිපා කරුණාවේ බැදි සෙනෙහේ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සයිටම ගැන අම්මට - About SAITM

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රංජන්ට විසිල් ගහමු

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මුදියන්සේ ඉස්කොලේ මහත්තයා(18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කවුළුව හිර නැත

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයාගේ සිට රස්තියාදුකාරයා දක්වා

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කුඩයක් ඕනෙමද කෙල්ලේ හදිස්සියට තෙමෙන්නට(18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බඹර පදම,බලු පදම සහ කබර පදම

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

යාල පිස්සුව - Yala national park

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා