කබ්බොත් රගන ගොබ්බ යහපාලනය ("දි එයාර්පෝට් වැසීමෙන් පසු" ටෙලි කතා නාටකය)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බෲටස් නුඹ ඇන්නේ සීසර්ට නොව මගේ පපු කුහරයට

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කදුලූ උණන උබේ දෙනෙතට දුන් කදුලට සාප වෙයන් උන් හට

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රස්තියාදුකාරයගෙ බොලොග් එකට අවුරුද්දයි ( ඉතින් පෝලිමේ වරෙල්ලා කේක් කන්න)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

හුස්ම ගන්න හාද්දක් - අවසන් කොටස

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

හුස්ම ගන්න හාද්දක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ගන්ධබ්බ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ප්‍රේමය නම් කිමැයි කියා හදුනාගත් කිසිවෙකුත් නැති (18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බොලොග් කියවන්නියක් එක්ක කතා බහක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

අපේ දන්සැල

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ගඟ ලඟ තොරණ ලඟ ෆෝකස් කරපු ලිය

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මට සමාවෙන්න මිස්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මැතිදානෝ සැපගති...අපේ ඈයෝ කෙලවගති....

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

වික්ටර් රත්නායක සහ මගේ ප්‍රේම කතාව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

විකසිත වුනු නෙළුම යාය සම්මාන උළෙලේ මගේ රස්තියාදුව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

භීතියෙන් ලියමි

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ඇයගේ සිත මෙන්ම ඔහුගේ සිතත් අප කියවා නැත (18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කණ්නාඩි දාපු ලස්සන කෙල්ලෙක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සිරිපා කරුණාවේ බැදි සෙනෙහේ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සයිටම ගැන අම්මට - About SAITM

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා