විධායකයට පුප පෙන්නමින් අමන වර්ජකයෝ තවදුරටත් වර්ජනයේ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

පෙදි මාස්ටර්ගෙන් කොන්ද පන ඇති තීරණයක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

වහින වැස්සේ ඇගේ ලස්සන

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කූඹියෝ යකෝ ඒක පට්ට - Koombiyo Teledrama

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කබ්බොත් රගන ගොබ්බ යහපාලනය ("දි එයාර්පෝට් වැසීමෙන් පසු" ටෙලි කතා නාටකය)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බෲටස් නුඹ ඇන්නේ සීසර්ට නොව මගේ පපු කුහරයට

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කදුලූ උණන උබේ දෙනෙතට දුන් කදුලට සාප වෙයන් උන් හට

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රස්තියාදුකාරයගෙ බොලොග් එකට අවුරුද්දයි ( ඉතින් පෝලිමේ වරෙල්ලා කේක් කන්න)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

හුස්ම ගන්න හාද්දක් - අවසන් කොටස

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

හුස්ම ගන්න හාද්දක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ගන්ධබ්බ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ප්‍රේමය නම් කිමැයි කියා හදුනාගත් කිසිවෙකුත් නැති (18+)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

බොලොග් කියවන්නියක් එක්ක කතා බහක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

අපේ දන්සැල

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ගඟ ලඟ තොරණ ලඟ ෆෝකස් කරපු ලිය

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මට සමාවෙන්න මිස්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

මැතිදානෝ සැපගති...අපේ ඈයෝ කෙලවගති....

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

වික්ටර් රත්නායක සහ මගේ ප්‍රේම කතාව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

විකසිත වුනු නෙළුම යාය සම්මාන උළෙලේ මගේ රස්තියාදුව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

භීතියෙන් ලියමි

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා