ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ
අපේ රට තරම් අනිත් මිනිස්සුන්ට බනින රටක් කොහේවත් නැතුව ඇති. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න අපි දවසකට කීදෙනෙකුගෙන් බැනුම් අහනවද කියලා. ඔන්න උදේ නැගිටලා බස් එකට නැග්ග වෙලේ ඉඳලා කොන්දොස්තරගෙන් බැනුම්. ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා. මිනිස්සු මේ කොන්දොස්තරලා කියන කතා කොහොම ඉවසනවද කියලා. ඉතුරු සල්ලි ඉල්ලුවා කියලා මට කුනුහරපෙන් බැනපු කොන්දොස්තරලාත් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. පව් ඉතින් [...] ...

ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ
අපේ රට තරම් අනිත් මිනිස්සුන්ට බනින රටක් කොහේවත් නැතුව ඇති. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න අපි දවසකට කීදෙනෙකුගෙන් බැනුම් අහනවද කියලා. ඔන්න උදේ නැගිටලා බස් එකට නැග්ග වෙලේ ඉඳලා කොන්දොස්තරගෙන් බැනුම්. ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා. මිනිස්සු මේ කොන්දොස්තරලා කියන කතා කොහොම ඉවසනවද කියලා. ඉතුරු සල්ලි ඉල්ලුවා කියලා මට කුනුහරපෙන් බැනපු කොන්දොස්තරලාත් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. පව් ඉතින් බස් වල බඩ ගාන්නෙත් වැඩිපුර ...

ඉවරයක් නැති බැනුම් ඇහිල්ල

ඇවිද යන මඟ
අපේ රට තරම් අනිත් මිනිස්සුන්ට බනින රටක් කොහේවත් නැතුව ඇති. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න අපි දවසකට කීදෙනෙකුගෙන් බැනුම් අහනවද කියලා. ඔන්න උදේ නැගිටලා බස් එකට නැග්ග වෙලේ ඉඳලා කොන්දොස්තරගෙන් බැනුම්. ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා. මිනිස්සු මේ කොන්දොස්තරලා කියන කතා කොහොම ඉවසනවද කියලා. ඉතුරු සල්ලි ඉල්ලුවා කියලා මට කුනුහරපෙන් බැනපු කොන්දොස්තරලාත් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. පව් ඉතින් බස් වල බඩ ගාන්නෙත් වැඩිපුර ...

මෙලෝ රහක් නෑ

ඇවිද යන මඟ
ඒ තමයි අපේ සගයෙක් ලඟදි කෙනෙක්ව හඳුන්වන්න දුන්න intoduction එක. මට ඉතින් හිනාත් ගියා. මොකද මම කියපු කෙනාගෙත් කියවුන කෙනාගෙත් දෙන්නාගෙම හැටි දන්න නිසා. කියපු කෙනා හැම දෙයක් ගැනම ඉතාම අවධානයෙන් ඉන්න ලේසියෙන් කාටවත් නැමෙන්නේ නැති කෙනෙක්. එහෙම කියපුවාම නරකට හිතන්න එපා. එයා එයාගේ වැඩේ හරියට කරනවා. කතා කරන්න ඕනේ තැන කතත් කරනවා. ගරු කරන්න [...] ...

මෙලෝ රහක් නෑ

ඇවිද යන මඟ
ඒ තමයි අපේ සගයෙක් ලඟදි කෙනෙක්ව හඳුන්වන්න දුන්න intoduction එක. මට ඉතින් හිනාත් ගියා. මොකද මම කියපු කෙනාගෙත් කියවුන කෙනාගෙත් දෙන්නාගෙම හැටි දන්න නිසා. කියපු කෙනා හැම දෙයක් ගැනම ඉතාම අවධානයෙන් ඉන්න ලේසියෙන් කාටවත් නැමෙන්නේ නැති කෙනෙක්. එහෙම කියපුවාම නරකට හිතන්න එපා. එයා එයාගේ වැඩේ හරියට කරනවා. කතා කරන්න ඕනේ තැන කතත් කරනවා. ගරු කරන්න ඕනේ කෙනාට ගරු කරනවා. ඕනේ ...

ඔක්කෝම මිස්ලා

ඇවිද යන මඟ
මේ topic එක නම් සමහර අයට දිරවන්නේ නැතිවෙයි. ඒත් කියන්නම ඕනේ කියලා හිතුවා. අද අපේ රටේ අලුත්ම trend එක තමයි miss.නිකමටobserve කරලා බලන්නකෝ කඩේකට office එකකට ඕනේ තැනකට ගියාම miss කියලා තමයි ආමන්ත්ර නය කරන්නේ. වැඩියේ ඕනේ නෑ hospital එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. Lady Doctorsලටත් miss කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ආ ඒකට කමක් නෑ කියමුකෝ. පිටරට [...] ...

ඔක්කෝම මිස්ලා

ඇවිද යන මඟ
මේ topic එක නම් සමහර අයට දිරවන්නේ නැතිවෙයි. ඒත් කියන්නම ඕනේ කියලා හිතුවා. අද අපේ රටේ අලුත්ම trend එක තමයි miss.නිකමටobserve කරලා බලන්නකෝ කඩේකට office එකකට ඕනේ තැනකට ගියාම miss කියලා තමයි ආමන්ත්ර නය කරන්නේ. වැඩියේ ඕනේ නෑ hospital එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. Lady Doctorsලටත් miss කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ආ ඒකට කමක් නෑ කියමුකෝ. පිටරට වලත් ඔක්කෝටම මිස් කියලනේ කතා ...

Why men don’t listen and women can’t read maps

ඇවිද යන මඟ
මේක මම ළඟදි කියවපු පොතක්. පොතේ නමේ තියෙන දේවල්ම තමයි පොතේ තියෙන්නෙත්.නෝනලා මහත්තයලගේ වෙනස්කම් තමයි.මම නම් ඉතින් කාන්තාවන්ගේ දක්ෂකම් ගැන මහ ඉහලින් තර්ක කරන කෙනෙක්. පිරිමි අයට කරන්න පුලුවන් ඕනේ රස්සාවක් අපටත් කරන්න පුලුවනි කියන්න ගිහිල්ලා දවසක් අපි කට්ටියම වැඩ නවත්තලා රන්ඩු කලා. මේ පොත ගැන කතාව ආවෙත් පිරිමි ගැහැනු වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා. [...] ...

Why men don’t listen and women can’t read maps

ඇවිද යන මඟ
මේක මම ළඟදි කියවපු පොතක්. පොතේ නමේ තියෙන දේවල්ම තමයි පොතේ තියෙන්නෙත්.නෝනලා මහත්තයලගේ වෙනස්කම් තමයි.මම නම් ඉතින් කාන්තාවන්ගේ දක්ෂකම් ගැන මහ ඉහලින් තර්ක කරන කෙනෙක්. පිරිමි අයට කරන්න පුලුවන් ඕනේ රස්සාවක් අපටත් කරන්න පුලුවනි කියන්න ගිහිල්ලා දවසක් අපි කට්ටියම වැඩ නවත්තලා රන්ඩු කලා. මේ පොත ගැන කතාව ආවෙත් පිරිමි ගැහැනු වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා. අපේ වැඩ කරන තැන පොඩි ...

බොස්ලා

ඇවිද යන මඟ
ඔන්න අපේ බොසීට ආයෙ ලෙඩක් හැදිලා. සැකය. සැකය කියන්නේ මම දැකලා තියෙන බොස්ලා ගොඩකට තියෙන අසනීපයක්.තමන් නැති වෙලාවට අනිත් අය පනිනවද නිදාගන්නවද මොනවා කරනවද කියන සැකය ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් අපේ බොසී කරන්නේ මම හෙට එන්නේ නෑ කියලා මෙන්න උදේ පාන්දරම එනවා. අපිත් ඉතින් අද බොසී නෑනෙ කියලා වැනි වැනී ගිහිල්ලා බලද්දී අපටත් කලින් එයා [...] ...

බොස්ලා

ඇවිද යන මඟ
ඔන්න අපේ බොසීට ආයෙ ලෙඩක් හැදිලා. සැකය. සැකය කියන්නේ මම දැකලා තියෙන බොස්ලා ගොඩකට තියෙන අසනීපයක්.තමන් නැති වෙලාවට අනිත් අය පනිනවද නිදාගන්නවද මොනවා කරනවද කියන සැකය ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් අපේ බොසී කරන්නේ මම හෙට එන්නේ නෑ කියලා මෙන්න උදේ පාන්දරම එනවා. අපිත් ඉතින් අද බොසී නෑනෙ කියලා වැනි වැනී ගිහිල්ලා බලද්දී අපටත් කලින් එයා ඇවිල්ලා. මම නම් හිතන්නේ ගොඩක් ...

ගුරුවරු

ඇවිද යන මඟ
අපිට ජීවිතේ එක එක ජාතියේ ගුරුවරු මුන ගැහෙනවා. චෝක් කෑල්ලක් අරන් ඉගැන්නුවේ නැතුවට  ගුරු චරිතේ වරින් වර එක එක විදියට රඟපාන්නත් වෙනවා. මෙතෙක් කල් මට හම්බ වෙලා තියෙන ගුරුවරු ගැන හිතන කොට කීප දෙනෙක් ගැන විශේෂයෙන් මතක් වෙනවා.ඒ ඒ අය වචනයේ පරිසමාප්තියෙන්ම ගුරුවරු නිසා. බය නැතුව හොඳ ගුරුතුමෙක් තුමියක් කියලා කියන්න පුලුවන් අය. ඉස්කෝලෙ විතරක් [...] ...

ගුරුවරු

ඇවිද යන මඟ
අපිට ජීවිතේ එක එක ජාතියේ ගුරුවරු මුන ගැහෙනවා. චෝක් කෑල්ලක් අරන් ඉගැන්නුවේ නැතුවට  ගුරු චරිතේ වරින් වර එක එක විදියට රඟපාන්නත් වෙනවා. මෙතෙක් කල් මට හම්බ වෙලා තියෙන ගුරුවරු ගැන හිතන කොට කීප දෙනෙක් ගැන විශේෂයෙන් මතක් වෙනවා.ඒ ඒ අය වචනයේ පරිසමාප්තියෙන්ම ගුරුවරු නිසා. බය නැතුව හොඳ ගුරුතුමෙක් තුමියක් කියලා කියන්න පුලුවන් අය. ඉස්කෝලෙ විතරක් නෙමෙයි එහෙම අය ටියුෂන් පන්ති ...

මිනිස්සු

ඇවිද යන මඟ
අපිට කෙනෙක් දැක්කාම ආකර්ශනයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද?සමහර අය දැකපු ගමන්ම එපා වෙනවා. ඒ වුනත් ටිකක් කල් යනකොට තේරෙනවා හොඳයි කියලා. අපිට කෙනෙකුට ආකර්ශනයක් එහෙම නැත්නම් කැමැත්තක් ඇති  වෙන්නේ කොහොමද?සමහර අය දැකපු ගමන්ම එපා වෙනවා. ඒ වුනත් ටිකක් කල් යනකොට තේරෙනවා හොඳයි කියලා. සමහර අය ටිකක් කල් යනකොට එපා වෙනවා. ආයේ කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් හොඳයි [...] ...

මිනිස්සු

ඇවිද යන මඟ
අපිට කෙනෙක් දැක්කාම ආකර්ශනයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද?සමහර අය දැකපු ගමන්ම එපා වෙනවා. ඒ වුනත් ටිකක් කල් යනකොට තේරෙනවා හොඳයි කියලා. අපිට කෙනෙකුට ආකර්ශනයක් එහෙම නැත්නම් කැමැත්තක් ඇති  වෙන්නේ කොහොමද?සමහර අය දැකපු ගමන්ම එපා වෙනවා. ඒ වුනත් ටිකක් කල් යනකොට තේරෙනවා හොඳයි කියලා. සමහර අය ටිකක් කල් යනකොට එපා වෙනවා. ආයේ කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. තවත් සමහර අය ...

ගරු කිරීම

ඇවිද යන මඟ
අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම ගැන බලාගෙන හිටපු මගේ විදේශීය මිත්‍රයෙක් කිව්වේ ලංකාවේ මිනිස්සු අනිත් අයට කිසිම ගරු කිරීමක් නැහැ කියලා.එයා මෙහේ project එකකට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙක තුනක් ඉඳලා එකතු කර ගත්ත අත්දැකීම් වලින් තමයි එහෙම කිව්වේ. අපි දෙන්නා ඕක ගැන ගොඩාක් කතා කලා. මම ඉතින් දන්න නොදන්න ඔක්කෝම තර්ක දැම්මා. අපි දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ මෙහෙමයි. ගුරුවරුන්ට [...] ...

ගරු කිරීම

ඇවිද යන මඟ
අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම ගැන බලාගෙන හිටපු මගේ විදේශීය මිත්‍රයෙක් කිව්වේ ලංකාවේ මිනිස්සු අනිත් අයට කිසිම ගරු කිරීමක් නැහැ කියලා.එයා මෙහේ project එකකට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙක තුනක් ඉඳලා එකතු කර ගත්ත අත්දැකීම් වලින් තමයි එහෙම කිව්වේ. අපි දෙන්නා ඕක ගැන ගොඩාක් කතා කලා. මම ඉතින් දන්න නොදන්න ඔක්කෝම තර්ක දැම්මා. අපි දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ මෙහෙමයි. ගුරුවරුන්ට පන්සලට සලකන්නේ මෙහෙමයි කියලා. අපේ ...

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා

ඇවිද යන මඟ
මට මතක් වෙන්නේ ඒ දවස් වල අපි ලියුමක් එනකම් බලාගෙන හිටපු හැටි.තවමත් ඒ ලියුම් ගොඩ ගහගෙන ඉන්නේ ඒවත් එක්ක බැඳිලා තියෙන අමතක කරන්න බැරි මතක නිසා. ලියුමක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා ඒක අතට අරගෙන පරිස්සමට කඩලා කියවන්න  ගන්න කොට තරම් සතුටක් emailඑකක් කියවලා ලැබෙනවද කියල ඇහුවොත් එක එක්කෙනාට එක එක විදියේ උත්තර තියේවි. ඒ වගේම ලියුම් [...] ...

ගමෙන් ලියුමක් ඇවිල්ලා

ඇවිද යන මඟ
මට මතක් වෙන්නේ ඒ දවස් වල අපි ලියුමක් එනකම් බලාගෙන හිටපු හැටි.තවමත් ඒ ලියුම් ගොඩ ගහගෙන ඉන්නේ ඒවත් එක්ක බැඳිලා තියෙන අමතක කරන්න බැරි මතක නිසා. ලියුමක් එනකම් බලාගෙන ඉඳලා ඒක අතට අරගෙන පරිස්සමට කඩලා කියවන්න  ගන්න කොට තරම් සතුටක් emailඑකක් කියවලා ලැබෙනවද කියල ඇහුවොත් එක එක්කෙනාට එක එක විදියේ උත්තර තියේවි. ඒ වගේම ලියුම් එක්ක බැඳුනු මිහිරි අමිහිරි මතකත් ...

කොච්චර වෙනස් වෙලාද?

ඇවිද යන මඟ
අපි දවසින් දවස වයසට යනවා.ඒත් එක්කම හිතන පතන හැටි, අඳින පළඳින හැටි , බලාපොරොත්තු ඔක්කෝම වෙනස් වෙනවා.පුංචි කාලේ සමහර දේවල් ගැන හිතපු හැටි මතක් වෙන කොට දැන් නම් හිනාත් යනවා. ඒත් හෙමිහිට කල්පනා කරලා බලනකොට ඒ කාලේ මොනතරම් සුන්දර මතක වලින් පිරිලා තියෙනවද? අපි පුංචිම කාලේ හිටියේ හරිම ලස්සන දුෂ්කර ගමක.දුෂ්කර වෙන්න වෙන්නනේ ගමක් ලස්සන [...] ...