2008 දී කාන්තා අයිතීන් වෙනුවෙන් කථා කිරීමට  යැයි  කියාගෙන ෆේමන් නමැති සංවිදාන බිහිවිය ,මෙහි ආරම්බය යුක්රේනයේ වුවත් දැනට යුරෝපය පුරා මොවුන්ගේ ක්‍රියා යුරෝපය පුරාම විහිදී තිබේ .මොවුන් වඩාත් ප්‍රචලිත වුයේ උඩුකය නිරුවත්ව කෙරෙන කාන්තා උද්ගොෂණයන් නිසාය . නමුත් පහුගිය දවස් වල මුස්ලිම් වරුන් අතරට මොවුන් ගැන  කතාබහට යොමු වුනේ මොවුන් විසින් දියත් උඩුකය නග්න ජිහාඩ් (Topless jihad day) නමින් ප්‍රචාරයක් […]The post ෆේමන් වරියන් සහා ...

Psychology is the science of the mind. The psychologists say that human mind is the source of all thought and behavior. When we think about psychology, the first person recalled is usually Sigmund Freud or some other prominent Western psychologist who explained human behavior using a theory they believed. True enough, being the father of psychoanalysis Sigmund Freud’s work, or ...

Getting Inked “I’M GETTING A TATOO,” I SAID OVER THE PHONE. The average response of the average Sri Lankan mother is to recoil in horror. Tattoos are bad. Tattoos are unclean. Tattoos belong on drug addicts, ministers, and those old men who function as the default odd-job men for any village. Honestly, I don’t mind being lumped in with the Mahathung s, as the ...

This past week was the holiest of Buddhist holidays. Vesak is the night of Birth, Englightenment and Death of Lord Buddha and falls each year on the Full moon day in May. This year it fell on the 4th. Sri Lanka is lit in bright, colourful lanterns; the towns and villages are crowded with “pilgrims” going around […]

Never settle for less. Keep striving, reaching and working. Be better, be greater, be more amazing. Love with all your heart and take a leap with every breath. And in between it all - don't forget to pause, take a breath, smile and take it all in. Then just keep going.

The Buddha And The Poet Recently, a friend shared an old poem by M.H.M Ashraff called “The Buddha and the Poet”. In it, the Poet – presumably the author – meets the Buddha, and they discuss, in rather rambling verse, the problems in the country, and [in the poem] the Buddha concludes that he must return and teach the Dhamma in Tamil. At the time ...

*Credit for this wisdom, simple lesson goes to Rev. Hantane Dhammagawesi who i have mentioned previously here, as my spirit guide. It is common misunderstanding that Buddhism is about recognizing the Dissatisfaction/the suffering/the sorrow in life. But the true premise of Buddhism is about learning how to remove dissatisfaction in order to live in eternal […]

The former president has revealed that the Bodhu Bala Sena (BBS), an organisation that claims to fight for the rights of Sri Lanka's Buddhists is in fact a conspiracy hatched by Western powers. It was allegedly launched by the opposition and Western powers to defeat him in the election. It is a pity that the article concerned did not get ...

If you're wondering what this expat has been up to lately, I can share that I've literally just come down the mountain a few days ago - I climbed Sri Pada (a.k.a. Adam's Peak) with a group of friends and we also organized a dansel offering free food and drinks to pilgrims making the climb to the peak. Presently, my legs are aching and I guess it's obvious I've worked muscles in my legs that

Stooping to Rise: An Easter Reflection Why Jesus died Jesus did not die by accident. He was killed through a conspiracy by those whose oppressive ways were exposed by his dual thrust of compassion and truth. But death was not the last word. Jesus was raised by God as a sign that compassionate-truth surpasses the evil schemes of the wicked and will eventually overcome violence. ...

A situation, in which I’m trapped. No way out… Find a solution is what you suggest. What is my way out, will you tell me? Do not leave me hanging… Give me a clue at least. Is it going to be easy if the roles switched? Will you do the same…? Easy to preach they say. Suffering is all that I’m left with… The faith I believe in. Till the end of it all, I will stand on my own two feet!

සුනාමී, හාමිනේගේ බුදු රැස් හා සමන්තභද්‍ර හාන්දුරුවෝ -  Tsunami, Buddhist Monks & Miracles අපේ රටේ බහුතරය හින්ගල බෞද්ධයෝය. එයින් අති බහුතරය, මරි මෝඩ හරක්ය. උන් ඈස්චර්යයන්ට මාර මනාපය. මහා විපතක උනත් ආතල් එකක් ගන්න පුළුවන් නම්, උන්ට අර මහා විපතත් පට්ටම ආතල් එකක්ය. සුනාමියෙන් ජීවිත 50,000 ක් පමණ මව් බිමට අහිමි විය. ළොවම කම්පා වූ මහා ස්වාභාවික විපතක්ය. සමහර මාධ්‍යයන් කීවේ මෑත ඉතිහාසයේ ළෝකයේ සිඳු වූ දරුණුම ස්වාභාවික විපත මෙයයි කියාය.ඉතිරියත් කියවන්න.....>>> ...

Nawam Maha Perahera To be honest I haven’t been to a Perahera before. I have seen few mini Peraheras while passing by but finally I decided to go and see a Perahera for the soul purpose of capturing some photos. I wasn’t sure whether I will be able to roam freely to get good angles but to my... Read Full Article >>

මහින්දගේ ලියුම, ජාතික ආරක්ෂාව KP හා හොඳ බල්ලෝ - National Security, KP, Lap Dogs & A letter from the former King   මාතලන් ඊයේ පොඩ්ඩක් බිසි උනේය. ඒ නිසා පෝස්ට් එකක් දාගන්න බැරි උනේය. ඉස්සරහටත් බිසි වෙන ගතියක් පෙනෙන්නේය. ඒ ගැන බොහෝම කනාටු වෙනවාය. මේ වෙන පට්ට පට සීන් අනුව, දිගටම ලියන්න තියෙනවා නම්, දවසකට පෝස්ට් දෙක තුනක් උනත් ලියන්න පුළුවන්ය. සිඳු වෙමින් තියෙනා හැපනින්ග්ස් දැක්කාම, හිනා වෙලා ඉල ඇදෙනවාය. පුකෙනුත් හිනා යනවාය. දැන් හිනා වෙන්න මල් පූජා කොරන්න ඕනා නැතිය.ඉතිරියත් ...

This is a bit late cause, er, today is a holiday (thanks Pope) and I just woke up. But anyways, this is a live YouTube feed of the mass Pope Francis is conducting in Sri Lanka; in Colombo at Galle Face Green. Vatican Radio has amazing coverage (got the link from there) and you can see the Pope’s statements ...

Previous Page Next Page