කපුටා සහ කෝකිලයෝ

ප්‍රජා

තෙමෙන පාසල් ගොඩනැගිලි හා පාසල් අධ්‍යාපනය

ප්‍රජා

පිජන් අයිලන්ඩ් ජනාධිපතිවරයා ලෑස්තිවෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ටිකට කෙළින්නද?

ප්‍රජා

අරගලය හා දේශපාලනය ගැන නිරීක්ෂණ

ප්‍රජා

රජයේ සේවක වැටුප් වැඩිකිරීම

ප්‍රජා

හොරාකාපු සල්ලි ආපසු ගන්න ලේසිම හා විප්ලවීයම ක්‍රමේ

ප්‍රජා

රනිල් ආයෙත් වරද්දා ගනියිද?

ප්‍රජා

බූලි ආර්ථිකය

ප්‍රජා

මුහුදෙ ගිල්ලපු රනිල්ගෙ බස්සෙක

ප්‍රජා

ජවිපෙ හා පෙසප පළිගැනීමේ ප්‍රචණ්ටඩත්වයට (retaliatory violence) සම්බන්ධ ද?

ප්‍රජා

රෝහිණී කවිරත්න කතානායක ධුරයට නොතේරීම හා රනිල්

ප්‍රජා

ලංකාවේ අවුරුදු 21ක්ම අගමැතිකම් දරා තිබෙන්නෙ ඡන්දයෙන් ඍජුව පත් නොවූ අය

ප්‍රජා

රනිල් හා අරගලය

ප්‍රජා

මොබ් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඊළඟ අදියර පශ්චාත්තාපයයි

ප්‍රජා

මොබ් වයිරසයෙන් බේරෙන්න ගෙදර ඉන්න

ප්‍රජා

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බයිපාස් කරන්නට බැරිද?

ප්‍රජා

රට තුළ දේශපාලන හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ යෝජනා

ප්‍රජා

හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ ප්‍රකාශය

ප්‍රජා

අරගලය හා දේශපාලනික හිරවීම

ප්‍රජා

පරිපාලන සේවය පුනරුත්ථාපනය නොකර රට හදනවා බොරු

ප්‍රජා