ලන්ඩන් කවියෙන් යලි මතුවුණු වසංගත සමයක්.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දෙකොන විලක්කුව සමග අතීතයට .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

යුරෝපය මුදුනේ ග්ලැසියරයට රතු කෝච්චියෙන් ......... ස්විස් සංචාරයක මතකය.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඍතු විපර්යාසය ........රේඩියෝ කෙටිකතා......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි කොලයෙන් සහ හිටිවන කවි මඩු තුලින් සිදුවූ සමාජ කාර්යභාරය .........රූපවාහිනි අත්දැකීම.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තනිකඩ හීනය ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සඳකඩ පහනේ බ්ලොග් පැතිරවීමේ වෑයම ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අශ්ව රේස් බලන්නට සියෙනාවටත් , අළුත්ම විලාසිතා බලන්නට මිලාන් නුවරටත් ගිය හැටි…….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පොත් පිටු අතරින් ..... සුමනා විජේරත්න ගේ කතා කරන මහවැව සහ බුදුන් දුටු සමාජවාදය සමග එක්වෙමු.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සෙනෙහෙ විලයි ඔබ මට නිති සිසිලස කැන්දන..........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වැනීසියේ වෙළෙන්දා එක්ක ගොන්ඩෝලාවක යමුද ?.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 10 - පරිවර්තන කවියේ මිහිරියාව .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිඩ්නි නුවරින් මතු වූ කුරුණෑගල දකුණ ඩිපෝවේ බස් රිය ........කෙටිකතාව ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඔබ ගාවම දැවටෙන්න හිතෙනවා.......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලන්ඩන් කවිය සහ සිසිල සඟරාව...........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 6 - සංදේශ කාව්‍ය තුලින් මැවෙන රූ රටා ...........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මගේ රේඩියෝ මතක ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හ්ම්.... හ්ම්.... කිරිඅත්තේ .........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කාන්තා විමුක්තිය ....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිංහල බ්ලොග් ගැන කෙරෙන රූපණ විමසුම........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ