ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා සහ රෝගියා .....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මිසදුටු මුසිල පිරිසට ගලේ කියාපන්නේ .......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිතට ආඩම්බරයක් ගෙනෙන අපේ හෙළ බස ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හැතැප්ම හතක් පස්සට ගිය නයගරා ඇල්ල බලමු......කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මං එතකොට මගෙ දූගේ කොණ්ඩේ ගොතනවා....කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි හිතට පෙම් බැන්ද......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Hoover වේල්ලේ අසිරිය බලන්නට යමු.....සංචාරයක මතකය...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙත් යායේ රන් අස්වනු පිරිලා ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිරෝගීමත් නව වසරක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිහින සහ සමනළ සිහින - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 8

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දේවී ...........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරුංගලයක් සේ .......ෆ්‍රීඩා විල්ලවරායන්.......රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරසවි යන දියණියට ...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රේඩියෝ කෙටි කථාවෙන්, රේඩියෝ කවියට ....... සවන කවි මිණි ආර ..... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මාස තුනක් සහ එක දවසක් ..........මනුෂා ප්‍රභානි දිසානායක......රේඩියෝ කෙටිකතා....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හීන වලට පාට දෙන්න.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......කවි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අතීතාවර්ජනය, කවි දෙක තුනක කතාවක් සහ දූපතේ නිවාඩුව ..... හැලපයා ගේ කතාවක් ..... රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උඩු කබාය සහ කවියෙකුගේ වික්‍රමය....... නිලූක කදුරුගමුව......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වැට අද්දර පැපොල් ගහේ ඉන්නා තුන් ඉරි අප්පු ...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 4 නිසදැස් කවියක විප්ලවය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ