ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා සහ රෝගියා .....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිඩ්නි නුවරින් මතු වූ කුරුණෑගල දකුණ ඩිපෝවේ බස් රිය ........කෙටිකතාව ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මිසදුටු මුසිල පිරිසට ගලේ කියාපන්නේ .......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ..... කවි......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිතට ආඩම්බරයක් ගෙනෙන අපේ හෙළ බස ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හැතැප්ම හතක් පස්සට ගිය නයගරා ඇල්ල බලමු......කැනේඩියානු සංචාරයක මතකය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මං එතකොට මගෙ දූගේ කොණ්ඩේ ගොතනවා....කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තේ සහ මුහුණු ..... යශෝධා සම්මානි ප්‍රේමරත්න ( බස්සී )...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන්......වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග....පොත් පිටු අතරින්......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි හිතට පෙම් බැන්ද......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Hoover වේල්ලේ අසිරිය බලන්නට යමු.....සංචාරයක මතකය...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කෙත් යායේ රන් අස්වනු පිරිලා ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......කවි....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිරෝගීමත් නව වසරක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රයින් ගග දිගේ මන්දිර චාරිකාවක් යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඉමෙල්ඩා .....සෝමසිරි මුණසිංහ ....පොත් පිටු අතරින්......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හ්ම්.... හ්ම්.... කිරිඅත්තේ .........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිහින සහ සමනළ සිහින - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 8

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ට්‍රාන්ස් කැනඩා අධිවේගී මාර්ගය - Trans Canada Highway

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඍතු විපර්යාසය ........රේඩියෝ කෙටිකතා......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දේවී ...........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....කවි.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරුංගලයක් සේ .......ෆ්‍රීඩා විල්ලවරායන්.......රේඩියෝ කෙටිකතා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ