සංසාරේ දිගු ගමනක් වන්දනාවේ යන .......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජීවිතය සහ ජීවිත කියැවීම ..... චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 7.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පොසම් හදිස්සියක් සහ ඉබ්බි ........හෙල්මලී ගුණතිලක.....රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Dessert View වල ඉදන් Hermits Rest දක්වා Grand Canyon දිගේ ගමනක් යමු....සංචාරයක මතකය....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිසොල්මන් සමයක් (වසංගත සමයක් ).... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .....ගීත...... ශ්‍රී ලාල් අමරජීව ෆොන්සේකා, සුමුදු ඇන්තනි ද ෆොන්සේකා......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කමලා නැන්දා ගේ පැතුම 2 .......ආචාර්ය සරත් චන්ද්‍රසේකර .....රේඩියෝ කෙටිකතා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වාර්තා චිත්‍රපට සහ කෝවිඩ් සංක්‍රාන්තිය - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 6.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රූපණ වෙසක් සිතුවිලි ..........රූපවාහිනි අත්දැකීම....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කොත මුදුනින් පායන සද .........කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සක්මන් මළුවේ මතකයන් දිගේ ඇවිද ගිය මොහොත......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ .... සුනිමල් බාලසුරිය......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජනප්‍රියත්වය සහ සංස්කෘතිය ..... චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු .....5

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සුවද හමන අවුරුදු ...... ගීත.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ ....රූපවාහිනි අත්දැකීම

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිරු උදාවත් එක්ක Antelope Canyon සහ Horseshoe Bend හැඩ බලන්නට ....ඇමෙරිකානු සංචාරයක මතකය ...... Grand Canyon වටේ රවුමක් 2.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සැබෑව සහ මායාව .......චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු .....4.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පාව ගිය සදවතිය......කෙටිකතා, රේඩියෝ කෙටිකතා....... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කාන්තා දිනය ගැන කෙරුණු කෙටි සටහන .......රූපවාහිනි අත්දැකීම........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සුදෝ නුබේ හිත ගිලිහී යයිද හිතෙනවා.......කවි.....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලාස් වේගාස් ...පව්කාර නගරයේ රැයක් ..........ඇමෙරිකානු සංචාරයක මතකය ...... Grand Canyon වටේ රවුමක් 1.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිතේ පිපෙන මල් .........චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු .....3

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ