අමයුරු කවි රස 6 - සංදේශ කාව්‍ය තුලින් මැවෙන රූ රටා ...........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මගේ රේඩියෝ මතක ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හ්ම්.... හ්ම්.... කිරිඅත්තේ .........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....රුපවාහිනී ළමා ගීත.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කාන්තා විමුක්තිය ....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිංහල බ්ලොග් ගැන කෙරෙන රූපණ විමසුම........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිතට ආඩම්බරයක් ගෙනෙන අපේ හෙළ බස ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා සහ රෝගියා .....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පොත් පිටු අතරින් .......... ෆ්‍රීඩා විල්ලවාරයන්ගේ ගුරු සෙනෙහස සහ සුනිල් තන්තිරිගේ ගේ The House of Thousand Memories.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සදාදරණීය පරණ පෙම්වතා සහ දොලොස් මහේ පහන ........සොදුරු සිත බ්ලොග් අඩවියෙන් ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දළදා පෙරහැර නුවරට එනවා..............අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සරසවි යන දියණියට ...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පලංචියේ දිගාවී මයිකල් ඇන්ජිලෝ ඇදී සිතුවම් බලන්නට වතිකානුවට ගියදා .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පුංචි සරුංගලේ නැගේ ගුවන් තලේ ........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පිය සෙනෙහස .....රේඩියෝ කෙටිකතා.....වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අමයුරු කවි රස 6 කිවිදියන් තිදෙනෙකුගේ නිර්මාණ දැක්ම ..... දෙවන කොටස

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

උඩරට මැණිකේ..........අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලෝකයේ ජනප්‍රියම තුංමං හන්දියේ වතුර මල ළග කාසියක් විසිකර බලමුද ?.......... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පිය සෙනෙහසට කවි ගී ලියැවුනා මදි ......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මට නොදැනිම මගේ හිතම දුරු රට යනවා...... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංචාරය සහ චිත්‍රපටය - චිත්‍රපට තුලින් ලෝකය දකිමු 14 .

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ