යූ ටියුබය හරහා සිංහලෙන් මා බලන වැඩසටහන් කිහිපයක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිනාසී දිව එන්න දෝණි ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනඩා දිනයේදී කැනඩාව ගැන හොයමු

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිංහල චිත්‍රපට පහක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Wanderlust Vanlifers කෞශල්‍යා සහ ප්‍රේම් එක්ක යුරෝපා සංචාරයක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඒ ඔබයි .......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බකින්හැම් මාළිගයේ සංචාරයක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මතක අතරින් සෝමසිරි මුණසිංහ නිර්මාණවේදියා සොයමු.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අපට තව දුර යන්න තියෙනවා….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජාතීන් දෙකක් එකට උත්සව සමරන දවසක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිනමා සිත්තමක්……..

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලීනා ද සිල්වා රංගන වේදිනියගේ මතක

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඔටාවා සිදුවීම හරහා මතුවන සංක්‍රමණික ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍ය අභියෝග

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මගේ පත්තර රස්තියාදුව

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පිටරටකට ගිය පමණින් ජීවිතය ජයගත හැකිද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නැවතිලා ඉමුද එක මොහොතක්….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කළු ටැක්සි, බිග්බෙන් ,ඩබල් ඩෙකර් එක්ක ලන්ඩනයේ දවසක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජනසංගීතයේ උරුමය අළුත් පරම්පරාවට ගෙනගිය මකුලොළුව ලකුණ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අප්පච්චි .......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඔන්ටාරියෝ තැනින් තැන Fall Colors බලමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ