සුවද කැකුළු මල් අපි වෙමු සුවද හමනවා............

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බුදු දහම සහ බැදුණු කවිය ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

යන්නට බැරිද දැන්වත් අපි එක්වී...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මුහුණු පොතේ කවි එකතු .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලන්දේසි කාරයින්ගේ රටේදී, චීස් කා ලී සපත්තු දමාගත් දවසක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අවුරුද්ද සමග බැදුණු කවිය...... රූපවාහිනි අත්දැකීම...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වේවා ඔබ සැමටම සුබ අවුරුද්දක් .... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අවුරුදු මතක දිගේ අතීතයට ගියදා .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දොයි දොයි දොයි බෝනික්කෝ ... බයි බයි බයි බෝනික්කෝ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වරෙන් වරෙන් හුළං පොදක් මෝල උඩින් වැදීලා .....නෙදර්ලන්ත සංචාරයක මතක 1....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වෛද්‍යවරයෙකුගේ සිහි සටහන්......වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග....පොත් පිටු අතරින්......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජීවිතය අපි හොයනවා ....කවි....අනුරුද්ධ වැලිගමගේ ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජීවිතය දිහා වෙනස් විදිහට බලන දෘශ්‍ය සටහන් පෙලක්.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රයින් ගග දිගේ මන්දිර චාරිකාවක් යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

චිත්‍රා ජෝසප් ගේ නාමල් සුවදක් සහ ලක්ෂ්මන් මාකාවිට ගේ ගුවනේදී ලියූ කවි ...........පොත් පිටු අතරින්.......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලන්ඩන් කවියෙන් යලි මතුවුණු වසංගත සමයක්.... අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දෙකොන විලක්කුව සමග අතීතයට .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

යුරෝපය මුදුනේ ග්ලැසියරයට රතු කෝච්චියෙන් ......... ස්විස් සංචාරයක මතකය.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඍතු විපර්යාසය ........රේඩියෝ කෙටිකතා......අනුරුද්ධ වැලිගමගේ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කවි කොලයෙන් සහ හිටිවන කවි මඩු තුලින් සිදුවූ සමාජ කාර්යභාරය .........රූපවාහිනි අත්දැකීම.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ