කළු ටැක්සි, බිග්බෙන් ,ඩබල් ඩෙකර් එක්ක ලන්ඩනයේ දවසක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජනසංගීතයේ උරුමය අළුත් පරම්පරාවට ගෙනගිය මකුලොළුව ලකුණ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අප්පච්චි .......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඔන්ටාරියෝ තැනින් තැන Fall Colors බලමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තවමත් අබිරහසක් වුනු Stonehenge, පැරණි Roman Bath නාන තටාකය සහ Windsor Castle බලන්නට ගියදා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ප්‍රවාහනය ඇසුරින් ලෝකය දිහා බලන අපූරු you tube වැඩසටහන් එකතුවක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඍතු විපර්යාසය ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අහස් ගව්ව, යොදුන කෙටිව ලෝකෙම එක යායයි….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඇනෝලාට බයවෙන්න උවමනා ද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Nazi Megastructures හරහා දෙවන ලෝක යුද්ධයේ තැනින් තැනට

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලෝකෙ ලොකුම මිරිදිය දූපත බලන්න යමු

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ගී ලියමු ගේය පද සංචිතය.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඇගේ නම නන්දාය ..... මාලනිය වී ඇතේ හදවතේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වාර්තා චිත්‍රපට ඇසුරින් ලෝක සංචාරයක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලැව් ගිනි නිවන Bush Planes බලන්න යමුද?.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජන ජීවිතය සමග බැදුණු විවිධ කවි ...... අමයුරු කවි රස 12

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සිත්තම් කර හිත අද්දර , යමුද හිතට පෙම් පුරන්න…..

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ටොරොන්ටෝවේ අප දන්නා දෙදෙනෙකුගේ පනාපුත්‍ර කුහුඹුපැණි මතක

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අම්මා තාත්තා සමරු ප්‍රසංගයේ අගය

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Fall Colours බලන්නට Algonquin Park එකට ගියදා

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ