අත්හැර දමන ලද තැන් 500 ක් හරහා ලෝකය දකිමු.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංචාරක ගවේෂක රොහාන් එක්ක රුසියාවට ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මන්නාරම් බස් එක…

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලක්බිමට අවුරුදු පැතුමක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලක්සෙට කොඩිය දැම්මට පස්සේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හිරිහැරයක් නෑ වෙන්නේ , සමණලුනේ නොම යන්නේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රූපණ පියසටහන් , සය වසක සාඩම්බර ගමන් මගේ මතක ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බෙල්ජියමේ Bruges වීදි දිගේ.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අපල ගුරු , ශනි දෝෂ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පරිවර් තන කවි 50 ක් , විදෙස් කවි 200 ක් සමග දුර ගමනක් .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තව තවත් ආදරේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජීවිතය විනිවිද දකින මලයාලම් චිත්‍රපට 5 ක්.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කදවුරු බිම් රැයක් ගෙවන්නට කැනඩාවේ තිබෙන හොදම තැනට යමු .

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සම්මේලන පාලම - Confederation Bridge

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අංජානා ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

Fall Colors ( Colours) බලන්න Arrowhead පළාත් උද්‍යානයට යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

එතනා ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ග්ලැසියරයක් උඩ අයිස් මත ඇවිද යන්නට ජැස්පර් ජාතික උද්‍යානයට යමු .

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනේඩියන් පැසිෆික් දුම්රිය මග නිසා කැනඩාවේ සිදුවූ වෙනස

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බෝට්ටු හෝටලයකින් කාලා බයිසිකලෙන් Amsterdam බලන්න යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ