චිත්‍රපට ඇසුරින් ලෝක සවාරියක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මුහුණු පොතේ පැරණි පතපොත ඩිජිටල් ගත කරන මෙහෙවර ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කළු මල්ලි නැතිවෙලා!

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ජනප්‍රිය නවකථා කාරිනිය ශමෙල් ජයකොඩි ගේ පොත් 4 ක්.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනඩාවේ රූපණ කණ්ඩායම ලංකාවේ චරණ ට ආ අවුරුදු ගමන

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මහින්ද කුමාර දළුපොත ප්‍රවීණයා ගෙන් අළුත් අවුරුද්ද ගැන අහමු

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අළුත් අවුරුද්ද බොදු සහ හින්දු ආගමික ඇසින් බලමු

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

යූ ටියුබ් අවකාශයේ දස්කම් දක්වන අපේ කොල්ලෝ , කෙල්ලෝ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංචාරක ගවේෂක රොහාන් එක්ක ඉරාකයට ........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තාරුණ්‍යයේ රිද්මය හදුනාගත් ගේය පද රචකයා - නිලාර් එන් කාසිම්.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව මත සිට අවට බැලුවෙමි.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අයෝමා …..

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනඩාවේ බැංකු ගැන ඔබ නොදන්නා දේ

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සියහඬ හද සක්මනේ ඇවිද ගිය මතක .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සම්මානනීය ප්‍රේමානිශංස සමග ගෙවුණු අඩ පැයක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

නිම්සි.....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

අත්හැර දමන ලද තැන් 500 ක් හරහා ලෝකය දකිමු.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සංචාරක ගවේෂක රොහාන් එක්ක රුසියාවට ....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මන්නාරම් බස් එක…

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ලක්බිමට අවුරුදු පැතුමක්

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ