ග්ලැසියරයක් උඩ අයිස් මත ඇවිද යන්නට ජැස්පර් ජාතික උද්‍යානයට යමු .

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනේඩියන් පැසිෆික් දුම්රිය මග නිසා කැනඩාවේ සිදුවූ වෙනස

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

බෝට්ටු හෝටලයකින් කාලා බයිසිකලෙන් Amsterdam බලන්න යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

කැනඩාවේ රොකී අසිරිය බලන්නට යෝහෝ ජාතික උද්‍යානයට .....

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පනාපුත්‍ර කුහුඹුපැණි

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රොකී කදුවැටිය හරහා දුම්රිය මගක් ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වලව්වට එරෙහිව කැරලි ගැසූ බඩපිස්සා , ජයම්පති..........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ගිම්හානයේ සුව විදින්නට ඊරි විල දිගේ තවත් තැන් හොයමු.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මෙදා උපන් දිනේ ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

රටක් යා කරමින් තැනුණු දුම්රිය මග .... 1.

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

හාස්‍ය කවියේ ගැබ්වුණු උපහාසය ...... අමයුරු කවි රස 11

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

චූටි නංගියේ .........

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

වෙරළ කොනක හිද බලා හිදින්නට හියුරන් විලට යමුද ?

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

මිණි ගංදෑලේ......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ට්‍රාන්ස් කැනඩා අධිවේගී මාර්ගය - Trans Canada Highway

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

ඉමෙල්ඩා .....සෝමසිරි මුණසිංහ ....පොත් පිටු අතරින්......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

පොසොන් සදේ රුවගුණ ඉතිරිලා ගිහින්……….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

තේ සහ මුහුණු ..... යශෝධා සම්මානි ප්‍රේමරත්න ( බස්සී )...

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

දින නැති දිනපොත යූ ටියුබ් අවකාශයේ .......

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ

සුවද කැකුළු මල් අපි වෙමු සුවද හමනවා............

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ