ශිෂ්‍යයෙකුගේ කුතුහලය නිසා වෙළඳ නාමයක් පිලිබඳ අධ්‍යයනයක් කළහැකි විය

අධ්‍යාපන රසකතා

‘ගෝලීය උණුසුම් වීම’ දේශපාලන පෙරළියකට මුල් වේද?

අධ්‍යාපන රසකතා

අපූරු හැසිරීම් රටා සහිත "ආදර දිවයින"

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

මෙල්බර්න්හි යුද්ධ අනුස්මරණ ස්මාරකය සහ මන්දිරය නැරඹුවෙමු.

අධ්‍යාපන රසකතා

කොරෝනා වසංගතය සහ ‘හේතු ඵල ධර්ම’ සංකල්පය The Corona Pandemic and the concept of ‘Cause and Effect’

අධ්‍යාපන රසකතා

ඉතාමත් නිහතමානි රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු හමුවිය.....

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය, ‘ජීවන ක්‍ෂේම භුමිය’ වූයේ අහම්බයෙනි.

අධ්‍යාපන රසකතා

තංගවේලු සර්

අධ්‍යාපන රසකතා

අමතක වීම පිලිබඳ සිත සසල කරණ කතාවක්......

අධ්‍යාපන රසකතා

විභාග ශාලාවේ හදිසි තීරණයක් ගැනීම ........

අධ්‍යාපන රසකතා

පුහු ආඩම්බරයට ගැලපෙන පිළියමක් .........

අධ්‍යාපන රසකතා

තේ කෝප්පයක් තුලින් ‘දෙවියන්’ දැක්කෙමු.

අධ්‍යාපන රසකතා

Untitled Post

අධ්‍යාපන රසකතා

විශ්‍රාමය යළි පිබිදීමක් කරගත හැකිද ?

අධ්‍යාපන රසකතා

අපගේ ශරීරයේ ආශ්චර් යමත් "ප්‍රාථමික සෛල" හඳුනා ගනිමු.

අධ්‍යාපන රසකතා

“බර්මියුඩා” ත්‍රිකෝණයේ අභිරහස

අධ්‍යාපන රසකතා