ඔබේ Android දුරකතනයට Root කිරීමෙන් තොරව සිංහල දාගන්න.

SOFTWARE සරලව

Blog එකට එන අයට නත්තලට සුබපතන්න දාගන්න බැනර් එකක්.

SOFTWARE සරලව

You Tube වීඩියෝවක් බැලීමට පෙර එහි අන්තර්ගතය දැනගන්න ලේසිම වැඩේ.

SOFTWARE සරලව

ඔබ නිතර භාවිතා කරන folders, Windows සහ Office වල open/save dialogs box එකට එකතු කරගන්න

SOFTWARE සරලව

ඕනෑම file එකක හෝ folder එකක path එක right click කිරීම මගින් copy කරගමු.

SOFTWARE සරලව

කොච්චර download කලාද කොච්චර upload කලාද දැනගන්න.

SOFTWARE සරලව

Windows Explorer තුලදිත් Tab සමග වැඩ කරමු.

SOFTWARE සරලව

Blog එකට එන යාළුවන්ට අලුත් අවුරුද්දට සුභ පතන්න බැනර් එකක් දාගමු.

SOFTWARE සරලව

mouse එක තියලා facebook photos zoom කිරීම.

SOFTWARE සරලව

ඔක්කොම එකපාර එකට දාගන්න.

SOFTWARE සරලව

බ්ලොගයට එන අයට New Year එකට සුභපතන්න ලේසි ක්‍රමයක්.

SOFTWARE සරලව

බ්ලොගයට එන අයට නත්තලට සුභපතන්න ලේසි ක්‍රමයක්

SOFTWARE සරලව

Photo එකක් text එකක් බවට පත් කරමු 2 (වර්ණත් සමග).

SOFTWARE සරලව

Send to මෙනුවට අලුත් එකක් දාගමු.

SOFTWARE සරලව

web browser එකට English Sinhala dictionary එකක්.

SOFTWARE සරලව

Vidudaya English-Sinhala Pop up Dictionary.

SOFTWARE සරලව

ජංගම දුරකථන තිරයේ screen shots ගැනීම.

SOFTWARE සරලව

දිග web පිටු වල screen shots ගැනීම.

SOFTWARE සරලව

Control Panel එක පිටුපස files සැගවීම.

SOFTWARE සරලව

නොමිලේ දුරකතන ඇමතුම් ලබාගන්න.

SOFTWARE සරලව