මැතිව්ස් : තනිකරන ලද නායකත්වය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් : කෙළවාගැනීමේ හොඳම එක

ඩුබායි වට්ටක්කා

සිංහල බ්ලොග් කලාවේ ස්වර්ණමය සමය නිමවුනේ ඇයි? WTF has happened to Sinhala blogging

ඩුබායි වට්ටක්කා

කසුන් දිසානායකගෙ උදව්වෙන් අනුරගෙ හෘද සාක්ෂියට එන්න කියමුද?

ඩුබායි වට්ටක්කා

සුනිල ගී . My Top ten ( First episode

ඩුබායි වට්ටක්කා

වසන්තයට බේබදු කතාවක්..

ඩුබායි වට්ටක්කා

කෙටි තරු කතාවක්.. - Stars and Us

ඩුබායි වට්ටක්කා

පන්නිපිටියේ බෝ ගසක් තිබේ ...

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදර කතාවක්.. A Love Story

ඩුබායි වට්ටක්කා

චතුර, ළහිරු වීරසේකර සහ අළුත් ලෝකයක් ( Incomplete Thoughts )

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඇයි එහෙම වෙන්නේ? - What the hell ( Incomplete thoughts )

ඩුබායි වට්ටක්කා

පොත් සහ කවර

ඩුබායි වට්ටක්කා

නිදහස කියන්නේ මේකද? - Is this Fucking Freedom...

ඩුබායි වට්ටක්කා

සයිටම් සහ (අ) දේශපාලනික ජෝක්ස් - SAITAM vs Humor.

ඩුබායි වට්ටක්කා

ආදරවන්තයින්ගේ මාසෙට ආදර කතා - මතක පෑරීමකි.....

ඩුබායි වට්ටක්කා

චිත්‍රපටි ඔත්තු - Manchester By the Sea

ඩුබායි වට්ටක්කා

රණවිරු කතාවක්

ඩුබායි වට්ටක්කා

ඉත්තෝ ( කෙටි කතාවකි ) - පළමු දිග හැරුම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අසම්පූර්ණ සටහන් - Incomplete Thoughts

ඩුබායි වට්ටක්කා

නැවත ලිවීම

ඩුබායි වට්ටක්කා

අවුරුද්ද කියන්නේ.........

ඩුබායි වට්ටක්කා