නොමිලේ දෙන ලංකානෙට් ලිනක්ස් ඔබත් ගන්න. and LankaNet.Org Linux 3 Screen Shots

Tharaka-Lankanet

Gnome 3 එපා වුන අයට Cinnamon අතුරු මුහුණත

Tharaka-Lankanet

Fedora 16 නිකුත් විය...

Tharaka-Lankanet

ලබන වසරේ 12වන දා ඒක ගන්න පුළුවන්?

Tharaka-Lankanet

Java එපා! Ceylon දෙන්න!!

Tharaka-Lankanet

සහළාන ලිනක්ස් බාගත කර ගැනීම් 1000ත් පැනලා!

Tharaka-Lankanet

ස්ටීව් ජොබ්ස්.... ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා!

Tharaka-Lankanet

සහළාන ලිනක්ස්

Tharaka-Lankanet

ලාංකීය උබුන්ටු නොහොත් සහළාන නිකුත්වූ වගයි!

Tharaka-Lankanet

ලිනක්ස් සඳහා නවතම skype 4 සංස්කරණය මයික්‍රොසොෆ්ට් වෙතින්!

Tharaka-Lankanet

ලංකානෙට් ආයතනයෙන් කරන පරිගණක පාඨමාලා ගැන....

Tharaka-Lankanet

LankaNet Linux 3 සඳහා Compiz Fusion නැතහොත් Desktop Effects දාගමු

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org Linux සඳහා Skype සකසා ගැනීම

Tharaka-Lankanet

මට උදව්වක් ඕනේ! ඉතා හදිසියි!

Tharaka-Lankanet

හඬ වෙනස් නොකර එහි වේගය අඩුකර සංගීතය හෝ කථාව අසන්න Play it slowly

Tharaka-Lankanet

ලාංකීයයන් සඳහා උබුන්ටු ග්‍රන්ථය සමග සහළාන ලිනක්ස් CD නොමිලේ

Tharaka-Lankanet

Ashampoo Burning Studio 2010 Advanced නොමිලේ!

Tharaka-Lankanet

Powershell භාවිත කර Linux මෙහෙයවීම දැන් පුළුවන්!

Tharaka-Lankanet

Kaspersky වෙතින් නව මෙහෙයුම් පද්ධතියක් KOS

Tharaka-Lankanet

How to fix “TeamViewer not ready. Please check your connection" in Fedora 25

Tharaka-Lankanet